Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Natječaj za najbolji e-kolegij FSB-a u ak. godini 2017./2018.

Objavljen je Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij FSB-a za akademsku godinu 2017./2018. Prijave se zaprimaju e-mailom do 18. rujna 2018. godine. U privitku je tekst Natječaja i obrazac za prijavu e-kolegija na Natječaj.


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940