Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Mogućnost rekreacije za djelatnike FSB-a

Rekreacija za djelatnike FSB-a počinje 9.10.2018. po sljedećem rasporedu:

SD Martinovka : utorak, 19 h - 20 h, nogomet.

Plivalište Mladost na Savi: ponedjeljak, 18 h - 19 h, srijeda, 19 h - 20 h (iskaznice za plivalište mogu se podići srijedom na KTZK od 11 do 12 sati).


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940