Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
STEM - Provjera podataka za dodjelu državnih STEM stipendija

MZO-RH u svrhu provedbe dodjele državnih STEM stipendija u akademskoj godini 2018./2019. svim redovitim studentima preddiplomskih  studijskih programa u STEM područjima znanosti na adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr uputilo obavijest s uputama za provjeru podataka.
Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem vlastitog AAI@Edu.Hr elektroničkog identiteta. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će nakon objave rang-lista moći utvrditi svoju mjesto na rang-listi. Ukoliko studenti primijete da njihovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, u svrhu ispravka podataka potrebno se je žurno obratiti visokom učilištu. Ukoliko nisu ispravno navedeni podaci o rezultatima državne mature, potrebno se je obratiti MZO-RH na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.
Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti FSB-koordinatoru za STEM stipendije prodekanu  prof.dr.sc. Goranu Đukiću (goran.dukic@fsb.hr) ili MZO-RH na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.
Podatke je moguće ispraviti zaključno do 7. studenog 2018. godine do 12 h. Ukoliko do navedenog vremena podaci ne budu ispravljeni, u obzir će se uzeti podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.
Ukoliko student na svoju adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo kako ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici:
https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940