Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
Mario Sremec: Obrana doktorskog rada

Mario Sremec, mag. ing. mech., branit će doktorski rad pod naslovom "Eksperimentalno  istraživanje  utjecaja  radnih  parametara  dvogorivnog  motora  na  način izgaranja, učinkovitost i emisiju štetnih tvari / Experimental investigation of Influence of dual-fuel engine operating parameters on combustion, efficiency and exhaust gas emissions“, dana 5. prosinca 2018. godine u 11:00 sati u Maloj vijećnici južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5/I.

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940