Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Uvodno javno predavanje o istraživačkom projektu ACHIEVE

Projekt se bavi projektiranjem adaptivnih i prediktivnih strategija upravljanja tokovima energije utičnih hibridnih električnih vozila (PHEV), kao ključne tranzicijske tehnologije prema energetski učinkovitom, čistom, tihom i održivom transportu budućnosti. Projekt je organiziran oko tri međusobno povezane istraživačke teme: (i) sinteza naturalističkih voznih ciklusa bazirana na metodi Markovljevih lanaca uzimajući u obzir promjenljiv nagib ceste i masu vozila; (ii) optimizirana strategija upravljanja tokovima energije PHEV-a koja za cilj ima postizanje minimalne potrošnje goriva te emisija štetnih plinova, dobre voznosti i udobnosti te umjerenog stupnja degradacije baterije, za širok spektar režima rada i voznih uvjeta; te (iii) adaptivne i stohastičke modelsko prediktivne strategije upravljanja zasnovane na estimaciji i predikciji statističkih značajki voznih ciklusa u stvarnom vremenu. Predložena metodologija demonstrira se kroz studiju slučaja vezanu uz gradske autobuse (PHEV naspram konvencionalnog/Diesel autobusa), za koju je projektnom timu na raspolaganju bogati skup snimljenih voznih ciklusa. Iako se istraživanje usredotočuje na PHEV u paralelnoj (P2) konfiguraciji i demonstrira na primjeru gradskih autobusa uključujući aspekte zona s niskim emisijama (LEZ), razvijena metodologija primjenjiva je i na druge tipove električnih vozila (HEV, EREV te BEV), konfiguracije (serijsku i serijsko-paralelnu) i kategorije (npr. osobna vozila i kamioni). Predložene strategije upravljanja sustavno se verificiraju u odnosu na referentno mjerilo postavljeno optimizacijama upravljačkih varijabli, pri čemu se kvantificiraju poboljšanja ostvarena primjenom adaptivnih i prediktivnih mehanizama te procjenjuje transferabilnost na druge konfiguracije PHEV pogona. Kako bi se ostvarili ambiciozni ciljevi istraživanja, projekt okuplja multidisciplinarnu istraživačku skupinu koja uključuje istraživače iz područja strojarstva, elektrotehnike i računarstva, te prometnih znanosti.

HRZZ: http://www.hrzz.hr/
J. Deur: www.fsb.hr/acg/jdeur

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940