Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
Predaja diplomskih radova

Završen diplomski rad u 2. roku diplomskih ispita diplomskog studija (siječanj 2019.) ak. god. 2018./2019. predaje se u četvrtak 17. siječnja 2019. u vremenu od 10 do 12 sati u Referadu za završne i diplomske ispite. 

Rad je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku. 

Rad se predaje u DVA tvrdo uvezana primjerka. Rad u koji ste uvezali kopiju diplomskog zadatka može biti crno-bijeli jer taj ostaje u arhivi Fakulteta. Rad u koji ste uvezali original zadatak predajete mentoru.

Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu.

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940