Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti - arhiva
Javni poziv za predlaganje suradnika Akademije tehničkih znanosti Hrvatske

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske poziva zainteresirane institucije da predlože pristupnike za suradnike Akademije, međunarodne članove Akademije i počasne članove Akademije.

Pojedinci se ne mogu samostalno prijaviti na Javni poziv, već ih predlažu isključivo: Odjel, Uprava ili Predsjedništvo Akademije, odnosno institucije sa znanstvenim statusom u Republici Hrvatskoj (sveučilišta, veleučilišta, fakulteti, visoke škole, instituti, akademije, ostale znanstvene organizacije).

Pozivamo ustrojstvene jedinice fakulteta da pošalju svoje prijedloge na e-adresu: nagrade@fsb.hr na propisanim obrascima zajedno sa svim prilozima te jedan primjerak putem urudžbenog zapisnika,  najkasnije do petka 18. siječnja 2019.

U prilogu je tekst natječaja.

 Povjerenstvo za nagrade

Ostale vijesti iz kategorije

 IZLAZ IZ ARHIVE


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940