Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Prijava završnih radova

Do 24. siječnja 2019. izvršiti prijavu. Prijava se vrši u REFERADI ZA ZAVRŠNE I DIPLOMSKE ISPITE u vremenu od 10 do 12 sati. Za prijavu je potrebno donijeti mapu s ispunjenim i anketnim listovima (mapa se može kupiti u skriptarnici). Prijavu je potrebno izvršiti i na studomatu. Prijava na studomatu će biti moguća nakon što završni semestar odnosno od 21. siječnja 2019.

2.       Do 21. veljače 2019. donijeti potpisanu molbu za pristup obrani. Ukoliko do navedenog datuma ne donesete molbu smatrat ćemo da ste odustali od obrane.

3.       22. veljače 2019. predati gotov završni rad u Referadu za završne i diplomske ispite u vremenu od 10 - 12 h. Završni rad se uvezuje spiralno u dva (studij strojarstva i zrakoplovstva), odnosno tri primjerka (studij brodogradnje), te u elektronskom obliku (na CD-u u PDF-u i predaje se u Knjižnicu FSB-a zajedno s izjavom o objavljivanju). Prije predaje završni rad je potrebno urudžbirati. Ukoliko na dan predaje rada nemate položene sve ispite obvezno se javiti u Referadu za završne i diplomske ispite radi dogovora.

4.       U bilo kojem trenutku se može odustati od obrane, ali o tome obvezno morate obavijestiti Referadu za završne i diplomske ispite.

5.       Za predaju i obranu radova će biti objavljene obavijesti pa molimo obvezno pratiti WEB stranicu FSB-a.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940