Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Sandra Brajačinović: Obrana konačne teme doktorskog rada

U petak, 15. veljače 2019. godine u 11:00 sati u Vijećnici Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Sandre Brajčinović, mag. ing. met.,  pod naslovom: "Razvoj novog legirnog sustava alatnih čelika za topli rad na osnovu termodinamičkih i procesnih parametara“. Studijski savjetnici su izv. prof. dr.sc. Anita Begić Hadžipašić, Metalurški fakultet i prof. dr.sc. Jožef Medved, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Republika Slovenija.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940