Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Milan Vukšić: Obrana konačne teme doktorskog rada

U utorak, 19. veljače 2019. godine u 9:00 sati u prostoriji A-207 u sjevernoj zgradi Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 1, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Milana Vukšića, mag. ing. cheming., pod naslovom: „Razvoj monolitne aluminijeve oksidne keramike uz dodatak otpadnog keramičkog praha“Studijska savjetnica je izv. prof. dr.sc. Irena Žmak.

Ostale vijesti iz kategorije

 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940