Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Vijesti
Poziv na Međunarodnu konferenciju MTECH

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na Međunarodnu konferenciju MTECH koja će se održati u impresivnom Valamar Collection Isabella Island Resort-u u Poreču, od 9. do 12. listopada 2019. godine, u organizaciji Hrvatskog centra za nerazorna ispitivanja (CeNI), Hrvatskog društva za materijale i tribologiju (HDMT), Hrvatskog društva za zaštitu materijala (HDZaMa) i Hrvatskog društva za toplinsku obradu i inženjerstvo površina (HDTOIP). Prvi poziv za Konferenciju nalazi se u privitku - radujemo se ponovnom okupljanju na MTECH-u kao i Vašim prijavama sažetaka.


 ARHIVA VIJESTI


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940