Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Obavijesti studentske službe
PRODULJEN ROK: Natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2019.
U sklopu partnerske razmjene dogovorene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču (Universität Wien, www.univie.ac.at) pozivaju se doktorandi i postdoktorandi Sveučilišta u Zagrebu (kojima nije isteklo više od 7 godina od stjecanja doktorske titule) da se prijave na natječaj za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču.

Rok za slanje prijava je 15. siječnja 2019.

Detalje natječaja možete pogledati na poveznici.
U privitku možete vidjeti plan kolokvija za zimski semestar akademske godine 2018./2019. 
Nagrada poslijediplomskog doktorskog studija
Od ove akademske godine ustanovljena je Nagrada poslijediplomskog doktorskog studija za najboljeg studenta studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija.

Odbor za poslijediplomske studije, sukladno Odluci dekana, odlučio je da se nagrada dodijeli doktorandima Josipu Bašiću, mag. nav. arch. i Andriji Buljcu, mag. ing. mech.

Nagrada je dodijeljena doktorandima na svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Fakulteta, dana 16. studenoga 2018. godine.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940