Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt   
   Obavijesti studentske službe
Radno vrijeme Studentske referade
Studentska referada će prije ljetne stanke biti otvorena za studente do petka 27. srpnja 2018. u vremenu od 11 - 13 sati (uključujući i petak).

Nakon ljetne stanke Studentska referada počinje s radom od utorka 28. kolovoza 2018. u vremenu od 11 - 13 sati.
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. Prijave za razredbeni postupak primaju se od 17. do 21. rujna 2018. Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku od 24. do 28. rujna 2018. Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.
Raspis internog natječaja za studente I. godine studija strojarstva za upis u smjerove
Fakultetsko vijeće Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu donijelo je odluku da se raspiše interni natječaj za studente I. godine studija strojarstva za upis u smjerove. Prijave se provode putem web sučelja i traju od 25. lipnja do 21. rujna 2018. godine.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940