O zavodu

Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku
Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Naslovna
O Zavodu
Naslovna
Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku objedinjuje pet Katedri koje su, osim nastave, nosioci stručnog i znanstvenog rada svojih članova. Zajedničke odrednice studija brodogradnje su: brojnost izbornih kolegija, mentorsko vođenje studenata, izvrsna laboratorijska infrastruktura te uključivanja studenata viših godina u istraživačke i stručne projekte.
Katedra za hidromehaniku plovnih objekata objedinjuje teorijske kolegije vezane uz mehaniku fluida, kolegije vezane uz temelje struke kao što su geometrija broda, plovnost i stabilitet broda, otpor i propulzija broda te brodski propulzori kao i izborne kolegije vezane uz brze brodove, računalnu dinamiku fluida, sredstva pomorskog prometa te obnovljivu energiju mora. Znanstveno-istraživački rad Katedre usmjeren je prema računalnoj i eksperimentalnoj brodskoj hidromehanici te obnovljivoj energiji mora. Katedra za strojeve i uređaje plovnih objekata izvodi kolegije usmjerene na brodske energetske sustave u cilju osnivanja, korištenja i upravljanja njihovih energetski učinkovitih, ekološki prihvatljivih i održivih konfiguracija, kao i niz kolegija koji čine okosnicu brodostrojarskog smjera studija strojarstva. Katedra raspolaže suvremenim programskim paketima za inženjersku optimizaciju, akustičke analize, cjeloživotne analize i sl., kao i mjernim sustavima za analizu potrošnje goriva, analizu sastava ispušnih plinova i itd., čija se primjena ilustrira u nastavnom procesu.
Katedra za gradnju plovnih objekata objedinjuje kolegije vezane za gradnju broda, brodograđevnu i pomorsku tehnologiju, remont i opremanje broda, te organizaciju brodograđevnog procesa. Katedra organizira industrijsku praksu u brodogradilištima i projektnim uredima te provodi terensku nastavu. Katedra za osnivanje plovnih objekata i morsku tehniku objedinjuje kolegije iz pomorstvenosti plovnih objekata, opreme broda, osnivanja broda i pomorskih objekata. Aktivnost Katedre ogleda se u projektiranju specijaliziranih i sofisticiranih brodova, upravljivosti i ponašanju broda na valovima te projektima morske tehnike. U okviru Katedre djeluje Laboratorij za tehnologiju mora.
Katedra za konstrukciju plovnih objekata obuhvaća kolegije kroz koje se stječu znanja o projektiranju konstrukcije brodova i drugih plovnih objekata, analitičkim, numeričkim i eksperimentalnim metodama određivanja čvrstoće, vibracija i dinamičke izdržljivosti brodskih konstrukcija, kao i znanja o sigurnosti, pouzdanosti i optimizaciji konstrukcija plovnih objekata za različita mehanička i valna opterećenja. U okviru Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku djeluje Regionalni centar za laboratorijska istraživanja u hidromehanici - ORCHID, kojega je najvrjednija komponenta bazen za modelska ispitivanja s generatorom valova. Ta vrijedna i jedinstvena znanstveno-istraživačka infrastruktura omogućuje nastavnicima, istraživačima i studentima rad u području eksperimentalne hidromehanike, poput određivanje hidrodinamičkih značajki inovativnih plovila i pučinskih objekata, modeliranje i analizu sustava za pretvorbu energije valova, ispitivanja autonomnih plovila i drugo.
Popis djelatnika Zavoda nalazi se na Fakultetskoj stranici.
FSB100-hr-unizg Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, tel: +385 (0)1 6168-256, e-mail: zbrodo@fsb.hr