Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
 • O nama
 • Obavijesti
 • Zaposlenici
 • Laboratoriji
  • Laboratoriji
  • Laboratorij za energetsku učinkovitost
  • Laboratorij za procesna mjerenja
  • Laboratorij za termodinamiku
  • Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
 • Projekti
  • Projekti
  • Istraživački projekti
  • Stručni projekti
 • Nastava
Obavijesti vezane za pandemiju COVID-19

Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku obuhvaća široko područje teorijske i primijenjene termodinamike, kao na primjer termotehničke sustave grijanja, klimatizacije i ventilacije, dizalice topline, toplinske i mehaničke operacije, gradnju toplinskih aparata, kompresore i vakuumsku tehniku, obnovljive izvore energije, toplinska i procesna mjerenja te primijenjene računalne metode.

Zavod se sastoji od dvije katedre i četiri laboratorija koji predstavljaju važan segment u nastavnom, znanstvenom i stručnom radu Zavoda.

Katedra za tehničku termodinamiku
Voditelj: prof. dr. sc. Antun Galović

Katedra za toplinsku i procesnu tehniku
Voditeljica: prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec

Znanstvena istraživanja članova Zavoda posvećena su prvenstveno temama racionalne upotrebe energije, obnovljivim izvorima energije, računalnim simulacijama te naprednom upravljanju KGH sustava u zgradama. Stručna djelatnost odvija se na nekoliko područja, gdje se zainteresiranim subjektima iz gospodarstva nudi sve od usluga i suradnje pri izradbi idejnih rješenja i sustava, projektiranja, mjerenja i ispitivanja te konstrukcije termotehničkih i procesnih uređaja pa do savjetodavnih usluga, organizacije seminara i drugih oblika obrazovanja.


Sastavnice Zavoda u nastavnom programu obuhvaćaju više od 30 obveznih i izbornih predmeta na preddiplomskom i diplomskom studiju strojarstva te 13 kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju strojarstva. Uz predavanja i vježbe, nastava se odvija i u obliku izradbe konstrukcijskih radova – projekata i laboratorijskih vježbi.


LABORATORIJI:
Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
Voditelj: izv. prof. dr. sc. Damir Dović
Laboratorij za procesna mjerenja
Voditeljica: prof. dr. sc. Lovorka Grgec Bermanec
Laboratorij za termodinamiku
Voditelj: doc. dr. sc. Nenad Ferdelji
Laboratorij za energetsku učinkovitost
Voditeljica: doc. dr. sc. Tea Žakula

PREDSTOJNIK ZAVODA:
prof. dr. sc. Igor Balen

Kontakt:
Silva Čep
email: silva.cep@fsb.hr
telefon: +385 (0)1 6168 171