Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje

Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
 • O nama
 • Obavijesti
 • Zaposlenici
 • Laboratoriji
  • Laboratoriji
  • Laboratorij za energetsku učinkovitost
  • Laboratorij za procesna mjerenja
  • Laboratorij za termodinamiku
  • Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
 • Projekti
  • Projekti
  • Istraživački projekti
  • Stručni projekti
 • Nastava
Na ovoj stranici koristimo kolačiće kako bi korisnici mogli pristupati svojim korisničkim računima te za potrebe analize pristupa fakultetskim stranicama. Nastavljanjem korištenja ove stranice pristajete na kolačiće.

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje pokriva područje termotehnike i procesne tehnike u laboratorijskoj nastavi, znanstvenoistraživačkom radu i ispitivanjima. Razvio se iz Strojarskoga laboratorija, što ga je 1925. godine osnovao prof. ing. Leopold Sorta, a raspolaže nizom mjernih linija i uređaja izrađenih prema propisima i normama po kojima se izvode mjerenja.

Današnje znanstveno-nastavne i stručne aktivnosti LTTU-a obuhvaćaju:

 1. Održavanje nastave (laboratorijskih vježbi, izrada završnih i diplomskih radova, doktorskih disertacija) u sklopu studija strojarstva, procesno – energetski smjer
 2. Provedba znanstveno-istraživačkih i stručnih projekata u području konstruiranja i ispitivanja toplinskih uređaja s naglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije
 3. Ispitivanja/umjeravanja na ispitnim linijama u i izvan laboratorija u svrhu provjere karakteristika i razvoja proizvoda za potrebe uvoznika i proizvođača termotehničkih uređaja kao što su: toplovodni kotlovi na ulje, plin, biomasu, grijalice prostora, peći i štednjaci na biomasu, izmjenjivači topline, solarni kolektori, klima komore, istrujni otvori, radijatori, ventilokonvektori i dr.
 4. Idejna rješenja, funkcionalna ispitivanja i optimizacija rada sustava grijanja i klimatizacije u zgradarstvu i industriji s ciljem povećanja energetske učinkovitosti i iskorištavanja obnovljivih izvora energije
 5. Termografska mjerenja za potrebe znanstveno-istraživačkih projekata, inspekcije zgrada i industrijskih postrojenja
 6. Mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, rel. vlažnost, brzina zraka, buka, CO2) u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima
 7. Energetski pregledi, mjerenja i optimizacija parametra rada industrijskih postrojenja s ciljem povećanja energetske učinkovitosti
 8. Mapiranje temperatura u skladištima lijekova
 9. Provjera točnosti osjetnika temperature i relativne vlažnosti regulacijskih sustava
 10. Konstruiranje i ispitivanja opreme pod tlakom
 11. Izrada proračunskih procedura te tehničke regulative u području energetske certifikacije zgrada
Laboratorij je akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025 za obavljanje sljedećih poslova:
 1. ispitivanje toplovodnih kotlova,
 2. ispitivanje sustava klimatizacije i mikroklime,
 3. umjeravanje osjetnika temperature.

Djelatnici LTTU provode u i izvan laboratorija slijedeće stručne izobrazbe:

 • Program izobrazbe za osobe koje su ovlaštene za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade (Modul 1 i 2, Usavršavanje)
 • Program osposobljavanja za energetske preglede velikih poduzeća (Modul 3)
 • Izobrazbu stručnjaka u području određivanja energetskog svojstva zgrada
 • Izobrazbu termografista u području primjene infracrvene termografije u zgradarstvu i industriji
 • Izobrazbu iz područja opreme pod tlakom
 • Izobrazbu projektanata alternativnih sustava opskrbe energijom
 • Izobrazbu projektanata i servisera u području korištenja solarnih toplinskih sustava i uređaja na biomasu
Više informacija o LTTU dostupno je na službenoj web stranica Laboratorija.