Zavod za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku
 • O nama
 • Obavijesti
 • Zaposlenici
 • Laboratoriji
  • Laboratoriji
  • Laboratorij za energetsku učinkovitost
  • Laboratorij za procesna mjerenja
  • Laboratorij za termodinamiku
  • Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje
 • Projekti
  • Projekti
  • Istraživački projekti
  • Stručni projekti
 • Nastava

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje

Laboratorij za toplinu i toplinske uređaje pokriva područje termotehnike i procesne tehnike u laboratorijskoj nastavi, znanstvenoistraživačkom radu i ispitivanjima. Razvio se iz Strojarskoga laboratorija, što ga je 1925. godine osnovao prof. ing. Leopold Sorta, a raspolaže nizom mjernih linija i uređaja izrađenih prema propisima i normama po kojima se izvode mjerenja.

Današnje znanstveno-nastavne i stručne aktivnosti LTTU-a obuhvaćaju:

 1. održavanje laboratorijskih vježbi u sklopu diplomskog dijela studija strojarstva, procesno-energetski smjer,
 2. znanstveno istraživački projekti u području ispitivanja termotehničkih uređaja,
 3. ispitivanja/umjeravanja na ispitnim linijama u i izvan laboratorija u svrhu provjere karakteristika i razvoja proizvoda za potrebe uvoznika i proizvođača termotehničkih uređaja kao što su toplovodni kotlovi na ulje, plin, biomasu, grijalice prostora, peći i štednjaci na biomasu, izmjenjivači topline, klimakomore, istrujni otvori, radijatori, ventilokonvektori, solarni kolektori i dr.,
 4. termografska mjerenja za potrebe znanstveno istraživačkih projekata, inspekcije zgrada i industrijskih postrojenja,
 5. mjerenja mikroklimatskih parametara (temperatura, rel.vlažnost, brzina zraka, buka, CO2) u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima,
 6. mapiranje temperatura u skladištima lijekova,
 7. funkcionalna ispitivanja instaliranih sustava grijanja i klimatizacije,
 8. provjera točnosti osjetnika temperature i relativne. vlažnosti regulacijskih sustava.
Laboratorij je akreditiran prema HRN EN ISO/IEC 17025 za obavljanje sljedećih poslova:
 1. ispitivanje grijalica prostora i štednjaka,
 2. ispitivanje sustava klimatizacije i mikroklime,
 3. umjeravanje osjetnika temperature.
Više informacija o LTTU dostupno je na službenoj web stranica Laboratorija.