HRVATSKO DRUŠTVO ZA TEORIJU STROJEVA I MEHANIZAMA

 
 
 
 

Hrvatsko društvo za teoriju strojeva i mehanizama je udruga znanstvenika i diplomiranih inženjera koji rade u području teorije strojeva i mehanizama.

Ciljevi Hrvatskog društva za teoriju strojeva i mehanizama su poticanje i unapređivanje obrazovanja, znanstvenog istraživanja i praktične primjene iz područja teorije strojeva i mehanizama.

Djelatnosti Hrvatskog društva za teoriju strojeva i mehanizama su:

  • okupljanje znanstvenika, istraživača, inženjera i nastavnika koji rade u području teorijske i primijenjene teorije strojeva i mehanizama,
  • objavljivanje i poticanje objavljivanja monografija, udžbenika, časopisa i ostalih publikacija u području teorije strojeva i mehanizama,
  • pomaganje nastavnicima u uvođenju novih ideja i modernih metoda u nastavi teorije strojeva i mehanizama,
  • organiziranje kongresa, konferencija, simpozija i seminara te ostalih načina okupljanja znanstvenika i inženjera,
  • surađivanje sa sličnim stručnim organizacijama u zemlji,
  • surađivanje sa sličnim međunarodnim društvima i savezima društava,
  • populariziranje i širenje znanja,
  • izobrazba i pomoć u izobrazbi znanstvenih novaka i istraživača.

Hrvatsko društvo za teoriju strojeva i mehanizama je član krovne organizacije IFToMM

 


Stranice izradio Mario Šavar
Zadnja izmjena:20.12.2005.

 

Sve komentare, pitanja i prijedloge slati na