Novosti

 • 15. ožujak 2019.

  Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao seminar "MULTIBODY SYSTEMS DYNAMICS IN FLUID FLOW: GEOMETRIC FORMULATIONS IN LIE GROUP SETTING" na sveučilištu Polytechnic University of Madrid (UPM), Department of Continuum Mechanics and Structures.

  http://www.caminos.upm.es/


 • 11. ožujak 2019.

  Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao predavanje "FLAPPING WING VEHICLE FOR MARS EXPLORATION" u sklopu posjeta Europske svemirske agencije Hrvatskoj na Geodetskom, Građevinskom i Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


 • 27. rujan 2018.

  Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao seminar "COMPUTATIONAL DYNAMICS OF MULTIBODY SYSTEMS IN FLUID FLOW: GEOMETRIC MECHANICS APPROACH" na ETH Zürich, Institute for Mechanical Systems.

  https://www.ethz.ch/


 • 21. veljače 2018.

  Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao seminar "MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS IN FLUID FLOW: GEOMETRIC MECHANICS APPROACH" na Sveučilištu u Milanu (Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali).

  https://www.aero.polimi.it/


 • 15. prosinca 2017.

  Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao pozvano predavanje "GEOMETRIC MODELING OF MULTIBODY SYSTEM MOTION IN FLUID FLOW ON LIE GROUPS" na Harbin Institute of Technology u Harbin-u, Kina.

  http://www.amthit.org/


 • 14. prosinca 2017.

  Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao pozvano predavanje "MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS: MATHEMATICAL FORMULATIONS AND APPLICATIONS" na Harbin Institute of Technology u Harbin-u, Kina.

  http://www.amthit.org/


 • 23. listopada 2017.

  Istraživački boravak poslijedoktoranda Dr. sc. Louisa Gargona sa Sveučilišta u Milanu (Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali) na Katedri za dinamiku letjelica, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu.


 • 19.-21. travnja 2017.

  Dr. sc. Dario Zlatar i Viktor Pandža sudjeluju na znanstvenoj radionici "CHRONO-MBDYN USER MEETING - 2017" na Sveučilištu u Parmi, Italija.

  http://multibodymeeting.org/


Istraživačka skupina

Voditelj projekta
Suradnici
 • Dario Zlatar, docent

  dario.zlatar@fsb.hr

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • Viktor Pandža, asistent

  viktor.pandza@fsb.hr

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • Marijan Andrić, asistent

  marijan.andric@fsb.hr

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • Marko Kasalo, asistent

  marko.kasalo@fsb.hr

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • Milan Vrdoljak, redoviti profesor

  milan.vrdoljak@fsb.hr

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • Dubravko Matijašević, docent

  dubravko.matijasevic@fsb.hr

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Fakultet strojarstva i brodogradnje

 • Andreas Müller, redoviti profesor

  Johannes Kepler University, Austrija
  Institute of Robotics Austria

 • Carlo L. Bottasso, redoviti profesor

  Technische Universität München (TUM), Njemačka

 • Martin Arnold, redoviti profesor

  Martin Luther University, Njemačka
  Institute of Mathematics

 • Pierangelo Masarati, redoviti profesor

  Politecnico di Milano (POLIMI), Italija

 • Xilun Ding, redoviti profesor

  Beijing University of Aeronautics and Astronautics, Kina
  Robotics Institute, School of Mechanical Engineering and Automation

 • Luka Grubišić, izvanredni profesor

  Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
  Prirodoslovno-matematički fakultet

 • Paolo Tiso, Senior Scientist

  Institute for Mechanical Systems, ETH, Zürich

 • Juan Garcia Orden, redoviti profesor

  Department of Continuum Mechanics and Structures, UPM, Madrid

Sažetak

Razvoj numerički efikasnih simulacijskih modela za rad u stvarnom vremenu predmet je velikog interesa istraživača i razvojnih inženjera tijekom posljednjih godina. S obzirom na stalni razvoj suvremenih tehnologija temeljenim na primjeni sve složenijih ugradbenih sustava, povećale su se i potrebe za simulacijskim modelima takvih složenih objekata, pri čemu se dinamika različitih multi-fizikalnih modela simulira unutar zajedničkog algoritma u stvarnom vremenu. Za razliku od jednostavnijih mehaničkih sustava, čije se procesiranje u stvarnom vremenu može postići konvencionalnim računalnim metodama, spregnuti multi-fizikalni sustavi zahtijevaju napredne algoritme koji su predmet intenzivnih istraživanja. Tijekom ovog projekta, uz standardne računalne formulacije u vektorskim prostorima, istražit će se i geometrijski numerički algoritmi na mnogostrukostima i Lievim grupama u svrhu razvoja numerički efikasnih simulacijskih procedura za multi-fizikalne ugradbene sustave. Pri tom će se posebna pažnja posvetiti ciljem vođenim zadaćama redukcije složenih multi-fizikalnih modela, geometrijskim integracijskim algoritmima koji održavaju diferencijalno-geometrijsku strukturu dinamike spregnutih sustava, efikasnim numeričkim tehnikama naprednog računanja te zadaćama numerički efikasne implementacije razvijenih programskih linija na specifičnom hardveru. Kada god će to biti moguće i algoritamski opravdano, provest će se usporedba novorazvijenih geometrijskih numeričkih procedura s konvencionalnim formulacijama u vektorskim prostorima, a posebno u području redukcije multi-fizikalnih modela i optimiranih integracijskih procedura. Nakon odabira najprikladnijih simulacijskih modela i numeričkih algoritama, provjerenih korištenjem usporednih (‘off-line’) simulacija dinamičkih procesa u stvarnom vremenu, projektom će se istražiti prikladna hardverska rješenja za ciljem vođene platformske (‘on-line’) računalne simulacije dinamike ugradbenih sustava. U toj fazi istraživanja, odabrat će se prikladna programska paradigma (kao i programski jezik) za novorazvijene algoritme i iterativne platformske numeričke eksperimente. Posljednja (eksperimentalna) faza projekta obuhvatit će dizajn eksperimentalnih postava za odabrane multi-fizikalne ugradbene sustave (objekti kao što su bespilotna letjelica, leteća robotska platforma, model mikrosatelita) s ciljem validacije numeričke efikasnosti, upravljivosti i stabilnosti novorazvijenih računalnih algoritama i numeričkih procedura.

Publikacije

 • Z. Terze, D. Zlatar, V. Pandža, Aircraft Attitude Reconstruction via Novel Quaternion-Integration Procedure, Aerospace Science and Technology, 2019. (under review).
 • Z. Terze, V. Pandža, D. Zlatar, A. Müller, Quaternion Attitude Reconstruction of a Quadrotor Aerial Vehicle, Multibody System Dynamics, 2019. (under review).
 • Z. Terze, D. Zlatar, V. Pandža, Discrete Mechanics and Optimal Control of Flapping Wing MUAV, ECCOMAS Multibody Dynamics Conference 2019, Duisburg, Germany, July 15 - 18, 2019. (accepted for presentation).
 • Z. Terze, Multibody Systems Dynamics in Fluid Flow: Geometric Formulations in Lie Group Setting, 7th International Congress of Serbian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, Serbia, June 24-26, 2019. (keynote/plenary).
 • Z. Terze, V. Pandža, D. Zlatar, Lie Group Dynamics of Multibody System in Vortical Fluid Flow, First International Nonlinear Dynamics Conference - NODYCON 2019, Sapienza University, Rome, February 17-20, 2019.
 • Z. Terze, V. Pandža, D. Zlatar, L. Gagnon, P. Masarati, Vortical Flow Airfoil Dynamics in Lie Group Setting: Geometric Reduction and Numerical Analysis, 14th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control - IDETC/CIE 2018, Proceedings of the ASME 2018 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference IDETC/CIE 2018, Quebec City, Quebec, Canada, August 26-29, 2018.
 • Z. Terze, V. Pandža, D. Zlatar, Geometric Modeling of Flapping Wing Dynamics in Lie Group Setting, The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2018, Lisbon, Portugal, June 24 – 28, 2018.
 • A. Müller, Z. Terze, V. Pandža, Singularity-Free Non-Redundant Time Integration of Multibody Systems Models in Absolute Coordinate Formulation, The 5th Joint International Conference on Multibody System Dynamics - IMSD 2018, Lisbon, Portugal, June 24 – 28, 2018.
 • Z. Terze, D. Zlatar, V. Pandža, Quadrotor Forward Dynamics with Quaternion Attitude Reconstruction Based on Non-redundant ODE System, 13th International Conference on Multibody Systems, Nonlinear Dynamics, and Control - IDETC/CIE 2017, Proceedings of the ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences & Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2017), Cleveland, Ohio, USA, August 6 – 9, 2017.
 • Z. Terze, V. Pandža, D. Zlatar, Geometric Modeling of a Rigid Body Motion in Ideal Fluid with Vorticity, IUTAM Symposium Intelligent Multibody Systems – Dynamics, Control, Simulation, Duni Royal Resort, Sozopol, Bulgaria, September 11 – 15, 2017.
 • Z. Terze, D. Zlatar, V. Pandža, M. Vrdoljak, Forward Dynamics of Fixed-Wing Aircraft with Attitude Reconstruction via Novel Quaternion-Integration Procedure, ECCOMAS Thematic Conference Multibody Dynamics 2017: USB flash drive, Prague, Czech Republic, June 19 - 22, 2017.
 • M. Vrdoljak, F. Viertler, M. Hajek, M. Heller, Helicopter Pilot Model for Pitch Attitude Tracking Task, Euro GNC 2017 - 4th CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation & Control, Proceedings of Euro GNC 2017 - 4th CEAS Specialist Conference on Guidance, Navigation & Control, Warsaw, Poland, April 25-27, 2017.

Rezultati/Animacije