Kolegiji
POČETNA ČLANOVI KATEDRE ZNANOST NASTAVA STUDENTI LINKOVI
 
Podobnost i pouzdanost konstrukcija
 
Semestar Predavanja + Vježbe Šifra kolegija
VIII 2 +1 9063

 

Nositelj kolegija

Prof. dr. sc. Vedran Žanić

 

Cilj kolegija

Upoznavanje s kriterijima podobnosti i proračunom na osnovi pouzdanosti tankostjenih brodskih i zrakoplovnih konstrukcija.

 

Opis kolegija

 • Teoretska podloga kriterija podobnosti tankostjenih brodskih i zrakoplovnih konstrukcija.
 • (A) Teorija postkritičnog ponašanja konstrukcija i lokalizirano izvijanje. Numeričke metode za rješavanje problema. Dinamička stabilnost nekonzervativnih sistema. Klasifikacija problema nestabilnosti i uključivanje vremena. Energetski teoremi. Opća teorija elastične bifurkacije. Jednodimenzionalne katastrofe. Koiterova teorija postkritičnog ponašanja. Primjena na ukrepljene strukture.
 • (B) Opterećenja i kombinacije opterećenja. Modeliranje opterećenja i odziva u vremenu. Pulsiranje. Kombiniranje opterećenja. Kombiniranje odziva. Linearne kombinacije. Nelinearne kombinacije. Ovisnosti unutar opterećenja. Ovisnosti među opterećenjima. Opći slučaj. Pravila za kombiniranje opterećenja.
 • (C) Plastična analiza okvira. Direktna metoda. Inkrementalna metoda. Nelinearne analize okvira pomoću MKE (dodatna poglavlja). Formalna reprezentacija sustava. Automatsko generiranje margine sigurnosti. b -metoda na nivou mehanizma. Optimalni projekt b -metodom. (Izvode se samo dvije točke od tri (A), (B), (C).

 

Nastavni materijali

Preporučena literatura:

 • Megson, T.H.G.: Aircraft Structures for Engineering Students, Edvard Arnold, 1990.
 • Donaldson, B. K.: Analysis of Aircraft Structures, McGraw-Hill, 1993.
 • Raymer D. P.: Aircraft design: A Conceptual Approach, AIAA Educational series, 1992.
 • Bisplinghoff, R.L.: Principles of Aeroelasticity, Dover Publications, 1975.
 • Hughes, O.F.: Ship Structural Design, Wiley, 1983. or SNAME, 1987.
 • Mansour, A. et el.: Probability Based Ship Design, SSC, 1994.
 • Papers of Y. Murotsu
 • Clough, R., Penzien, J.: Dynamics of Structures, McGraw-Hill, 1975.

 

Nastavne metode

 • predavanja
 • auditorne vježbe

 

Ispit

Pismeni i usmeni

Preduvjet za ispit

 • Nauka o čvrstoći I
 • Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija

Vrh stranice

 
 
 
Aerodinamika I

Aerodinamika II

Aerodinamika velikih brzina

Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija

Eksperimentalne metode u aerodinamici I

Eksperimentalne metode u aerodinamici II

Dinamika konstrukcijskih sustava

Hidraulički i pneumatski uređaji

Konstrukcija zrakoplova II

Mehanika kompozitnih materijala

Mehanika leta zrakoplova

Osnivanje konstrukcije zrakoplova

Performanse zrakoplova

Podobnost i pouzdanost konstrukcija

Stabilnost i upravljivost zrakoplova

Svemirske letjelice

Teorija giroskopa

Upravljanje i vođenje letjelica

Osnivanje zrakoplova

Jedrilice i zmajevi

Klipni motori

   
 
; Zadnja promjena: 08.02.2007