CILJ

Cilj radionice je pokazati zbivanja vezana uz svemir i svemirske tehnologije u Hrvatskoj te identificirati gospodarske potencijale i istraživačke grupe u RH koje su djelatne u području s ciljem koordinacije i možebitnog udruživanja te zajedničkog djelovanja u okviru europskih svemirskih programa, ali i šire (npr. privlačenjem i korištenjem financiranja kroz privatni sektor i sl.).

Naime, u posljednje vrijeme svjedoci smo pojačanih aktivnosti u području svemirskih tehnologija u RH, kako u domeni istraživačkih aktivnosti, tako i u gospodarskom - odnosno inovacijskom - sektoru. Navedene aktivnosti uočljive su kroz postojanje recentnih istraživačkih projekata financiranih od strane državnih i sveučilišnih istraživačkih zaklada (npr. HRZZ), ali i na gospodarskoj sceni gdje danas postoji više malih (ili već srednjih) tvrtki koji svojim proizvodima mogu pridonijeti razvoju svemirskog sektora. Razvoj pregovora i reguliranja odnosa s Europskom svemirskom agencijom (ESA) - također recentno zbivanje - otvara dodatne moduse suradnje i istraživačko-gospodarski zamah u području.

U tom je smislu cilj radionice okupiti navedene dionike te stvoriti okvir za razmjenu informacija, kako o pojedinim produktima i tekućim istraživanjima znanstvenih skupina i gospodarskih subjekata, tako i o formalnim aspektima uspostave suradnje u okviru EU okvirnih programa, suradnje s ESA-om, ali i drugih natječaja. Poseban fokus radionice bit će posvećen problemima osnivanja i početnih aktivnosti 'start-up' tehnoloških poduzeća u RH i u tom će se smislu iznijeti primjeri pozitivne prakse.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik Organizacijskog odbora
Članovi Organizacijskog odbora
  • Doc. dr. sc. Dario Zlatar, Sveučilište u Zagrebu, FSB

  • Viktor Pandža, Sveučilište u Zagrebu, FSB

  • Mirjana Vuk, Agencija za mobilnost i programe EU

  • Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, Sveučilište u Zagrebu, FER

UPUTA ZA PRIJAVU

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti se putem web obrasca. Nakon obrade Vašeg obrasca na Vašu e-mail adresu stići će potvrda o uspješno obavljenoj prijavi.

9. rujna 2019. rok za dostavu sažetaka prezentacije (vrijedi samo za izlagače)
16. rujna 2019. dostava prijavnog obrasca

Napomena za izlagače: rad u formi proširenog sažetka na engleskom jeziku opsega 2-3 stranice (ili šire po želji), koji će biti objavljen u Zborniku radionice kao preglednik aktivnosti za treće strane (ESA i sl.), potrebno je poslati na adresu svemirteh@fsb.hr najkasnije do 9. rujna 2019. (font Times New Roman, jednostruki prored, font 12, *.doc ili *.docx format, margine 3 cm).

OKVIRNI PROGRAM RADIONICE

9:00 – 9:30 Registracija
9:30 – 9:45 Uvodna riječ (prof. dr. sc. Dubravko Majetić, dekan FSB-a; dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u MZO; mr. Gordana Pehnec Pavlović, pomoćnica direktorice Sektora za industriju i IT u HGK; prof. dr. sc. Zdravko Terze, predsjednik organizacijskog odbora)
9:45 – 10:15 EU program Obzor 2020, područje Svemir (prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, član programskog odbora za Svemir ispred RH; Mirjana Vuk, Agencija za mobilnost i programe EU)
Prezentacija: S. Bogdan; EU program Obzor 2020, područje Svemir
Prezentacija: M. Vuk; NCP Svemir, Obzor 2020
10:15 – 10:45 Slovenian Centre of Excellence for Space Sciences and Technologies
 - prezentacija rada Centra (prof. dr. Tomaž Rodič, SPACE-SI)
10:45 – 11:30 Prezentacije RH tvrtki u području svemirskih tehnologija
 Amphinicy
 Geolux
Prezentacija: Alfirević; Amphinicy
Prezentacija: Grubeša; Geolux
11:30 – 12:00 Stanka za kavu
12:00 – 12:30 Aktivnosti MZO-a u segmentu međunarodnog zakonodavstva vezanog za svemir te uključivanje dionika iz RH u relevantne međunarodne organizacije i agencije sektora (dr. sc. Andreja Radović, Savjetnica ministrice, Ministarstvo znanosti i obrazovanja)
12:30 – 13:20 Prezentacija HRZZ projekata u području svemira:
 FERSAT (izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić, FER)
 NUMECA4EMBEDDED (prof. dr. sc. Zdravko Terze, FSB)
Prezentacija: D. Babić; FERSAT
13:20 – 13:45 Prezentacija Erasmus+ projekta: EO4GEO
 - strategija inovativnog obrazovanja za razvoj vještina / naglasak Copernicus program (prof. dr. sc. Željko Bačić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Prezentacija: Ž. Bačić; EO4GEO
13:45 – 14:10 Mogućnosti razvoja svemirske tehnologije u Republici Hrvatskoj
(prof. dr. sc. Slobodan Danko Bosanac, Adriatic Aerospace Association)
Prezentacija: S.D. Bosanac; A3
Prezentacija: S.D. Bosanac; PERUN
14:10 – 14:30 Predstavnici srednjoškolskog obrazovanja
(Željko Brček mr.ing.el., Sekcija za svemirsku tehnologiju, Đurđevac)
Prezentacija: ž. Brček; Sekcija za svemirsku tehnologiju
14:30 – 15:00 Pitanja, diskusija i završna riječ

Program radionice

LOKACIJA

Radionica će se održati u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb.

maps.google.hr

KONTAKT

Prof. dr. sc. Zdravko Terze, predsjednik Organizacijskog odbora
Tel.: 01 6168 518
E-mail: svemirteh@fsb.hr

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb