CILJ

Cilj radionice je pokazati zbivanja vezana uz svemir i svemirske tehnologije u Hrvatskoj te identificirati gospodarske potencijale i istraživačke grupe u RH koje su djelatne u području s ciljem koordinacije i možebitnog udruživanja te zajedničkog djelovanja u okviru europskih svemirskih programa, ali i šire (npr. privlačenjem i korištenjem financiranja kroz privatni sektor i sl.).

Naime, u posljednje vrijeme svjedoci smo pojačanih aktivnosti u području svemirskih tehnologija u RH, kako u domeni istraživačkih aktivnosti, tako i u gospodarskom - odnosno inovacijskom - sektoru. Navedene aktivnosti uočljive su kroz postojanje recentnih istraživačkih projekata financiranih od strane državnih i sveučilišnih istraživačkih zaklada (npr. HRZZ), ali i na gospodarskoj sceni gdje danas postoji više malih (ili već srednjih) tvrtki koji svojim proizvodima mogu pridonijeti razvoju svemirskog sektora. Razvoj pregovora i reguliranja odnosa s Europskom svemirskom agencijom (ESA) - također recentno zbivanje - otvara dodatne moduse suradnje i istraživačko-gospodarski zamah u području.

U tom je smislu cilj radionice okupiti navedene dionike te stvoriti okvir za razmjenu informacija, kako o pojedinim produktima i tekućim istraživanjima znanstvenih skupina i gospodarskih subjekata, tako i o formalnim aspektima uspostave suradnje u okviru EU okvirnih programa, suradnje s ESA-om, ali i drugih natječaja. Poseban fokus radionice bit će posvećen problemima osnivanja i početnih aktivnosti 'start-up' tehnoloških poduzeća u RH i u tom će se smislu iznijeti primjeri pozitivne prakse.

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Predsjednik Organizacijskog odbora
Članovi Organizacijskog odbora
  • Doc. dr. sc. Dario Zlatar, Sveučilište u Zagrebu, FSB

  • Viktor Pandža, Sveučilište u Zagrebu, FSB

  • Marijan Andrić, Sveučilište u Zagrebu, FSB

  • Mirjana Vuk, Agencija za mobilnost i programe EU

  • Prof. dr. sc. Stjepan Bogdan, Sveučilište u Zagrebu, FER

UPUTA ZA PRIJAVU

Za sudjelovanje na radionici potrebno je prijaviti se putem web obrasca. Nakon obrade Vašeg obrasca na Vašu e-mail adresu stići će potvrda o uspješno obavljenoj prijavi.

9. rujna 2019. rok za dostavu sažetaka prezentacije (vrijedi samo za prezentere)
13. rujna 2019. dostava prijavnog obrasca

Napomena za prezentere: rad u formi proširenog sažetka na engleskom jeziku opsega 2-3 stranice (ili šire po želji), koji će biti objavljen u Zborniku radionice kao preglednik aktivnosti za treće strane (ESA i sl.), potrebno je poslati na adresu svemirteh@fsb.hr najkasnije do 9. rujna 2019. (font Times New Roman, jednostruki prored, font 12, *.doc ili *.docx format, margine 3 cm).

OKVIRNI PROGRAM RADIONICE

9:00 – 9:30 Registracija
9:30 – 9:45 Uvodna riječ
(Dekan FSB-a, prof. dr. sc. Terze, predstavnik MZO)
9:45 – 10:15 EU program Obzor 2020, područje Svemir
(Članovi programskog odbora za Svemir ispred RH, Agencija za mobilnost i programe EU)
10:15 – 10:45 Međunarodni predstavnik centara izvrsnosti za svemir i svemirske tehnologije
10:45 – 11:30 Prezentacija RH tvrtki (I)
 Amphinicy
 Geolux
11:30 – 12:00 Osnivanje i početne aktivnosti tehnološke 'start-up' kompanije
(pozitivni primjeri i iskustva, predavač će biti određen)
12:00 – 13:00 Domjenak
13:00 – 13:30 Europska svemirska agencija (ESA) i RH - situacija i modusi suradnje
(predstavnik MZO, nacionalna kontakt soba za ESA)
13:30 – 14:20 Prezentacija HRZZ projekata u području svemira:
 FERSAT (izv. prof. dr. sc. Dubravko Babić, FER)
 NUMECA4EMBEDDED (prof. dr. sc. Zdravko Terze, FSB)
14:20 – 14:45 Prezentacija Erasmus+ projekta: EO4GEO
 - strategija inovativnog obrazovanja za razvoj vještina / naglasak Copernicus program (prof. dr. sc. Željko Bačić, Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
14:45 – 15:15 Stanka za kavu
15:15 – 16:30 Prezentacija istraživačkih projekata
(prijavljeni sudionici)
16:30 – 17:30 Prezentacija RH tvrtki (II)
(prijavljeni sudionici)
17:30 – 18:00 Okrugli stol i završna riječ
(nakon završne riječi planirano je druženje uz kavu)

Okvirni program radionice

LOKACIJA

Radionica će se održati u Velikoj vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb.

maps.google.hr

KONTAKT

Prof. dr. sc. Zdravko Terze, predsjednik Organizacijskog odbora
Tel.: 01 6168 518
E-mail: svemirteh@fsb.hr

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5
10000 Zagreb