Courses
HOME MEMBERS CHAIRS RESEARCH EDUCATION STUDENTS LINKS
 
Theory of Giroscope
 
Semestar Predavanja + Vježbe Šifra kolegija
VII 2 + 1 9068

 

Nositelj kolegija

Prof. dr. sc. Osman Muftić

Prof. dr. sc. Zdravko Terze

 

Cilj kolegija

Uvod u dinamičko modeliranje, analizu i sintezu giroskopskih mehanizama i sustava.

 

Opis kolegija

 • Uvodne napomene i pregled gradiva.
 • Trodimenzijska kinematika krutog tijela.
 • Kinematičke diferencijalne jednadžbe.
 • Kinematička ograničenja: značajke i matematičko modeliranje.
 • Newton-Eulerove jednadžbe dinamike krutog tijela.
 • Dinamičke jednadžbe mehaničkih sustava s kinematičkim ograničenjima.
 • Inverzna i izravna dinamička zadaća, matematičko modeliranje i značajke.
 • Giroskopi: kinematičke konfiguracije i dinamičke karakteristike.
 • Giroskopska gibanja, regularna precesija.
 • Pojednostavnjena teorija giroskopa, linearizacija dinamičkih jednadžbi.
 • Giroskopski instrumenti i primjena.

 

Nastavni materijali

Preporučena literatura:

 • Shuh-Jing Ying, "Advanced Dynamics", AIAA Education Series, 1997.
 • O. Muftić, Z. Terze, "Teorija giroskopa", Sveučilište u Zagrebu (u pripremi).
 • A. Eiber, Z. Terze, "Dynamics, In: Mechanics (with MATLAB)", e-book , University of Stuttgart, 2001.

 

Nastavne metode

 • predavanja
 • studentske prezentacije

 

Ispit

Programski zadaci i usmeni ispit

Preduvjet za ispit

 • 7202
 • 7204

Vrh stranice

 
 
 
Aerodynamics I

Aerodynamics II

Hypersonic Aerothermodynamics

Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija

Experimental Methods in Aerodynamics I

Experimental Methods in Aerodynamics II

Dynamics of Structural Systems

Hydraulic Control Systems

Aircraft Structures II

Mechanics of Composite Materials

Airplane Flight Mechanics

Osnivanje konstrukcije zrakoplova

Airplane Performance

Podobnost i pouzdanost konstrukcija

Airplane Stability and Control

Aerospace Vehicles and Structures

Theory of Giroscope

Aircraft Control and Simulation

Osnivanje zrakoplova

Jedrilice i zmajevi

Klipni motori

   
 
; Last change: 30.01.2007