Courses
HOME MEMBERS CHAIRS RESEARCH EDUCATION STUDENTS LINKS
 
Aircraft Control and Simulation
 
Semestar Predavanja + Vježbe Šifra kolegija
VIII 3 + 2 9087

 

Nositelj kolegija

Znan. suradnik dr. sc. Todor Kostić

 

Cilj kolegija

Upoznavanje s osnovnim pojmovima iz područja vođenja i upravljanja objekata koji se gibaju u prostoru. Na bazi prethodno stečenog znanja iz aerodinamike i mehanike leta, te poznavanja osnova automatskog upravljanja, proširiti znanja iz sinteze sustava upravaljanja u smislu poboljšanja dinamičkih svojstava letjelica.

 

Opis kolegija

 • Uzdužna stabilnost zrakoplova (kratkoperiodični i dugoperiodični modovi).
 • Poprečna stabilnost.
 • Prijenosne funkcije uzdužnog i bočnog gibanja.
 • Sinteza autopilota zrakoplova i vođenih raketa za kanale valjanja, skretanja i propinjanja u prostoru stanja.
 • Upravljivost, osmotrivost i stabilnost.
 • Optimalno upravljanje.
 • Sustav upravljanja stavom u kanalima propinjanja i skretanja.
 • Sustavi upravljanja za koordinirani zaokret.
 • Upravljanje visinom leta.
 • Upravljanje brzinom leta.
 • Upravljanje pravcem leta.
 • Sustav za automatsko praćenje radiofara.
 • Vođenje aviona pri slijetanju i polijetanju.
 • Primjer zrakoplova MiG-21.
 • Aktuatori i senzori u sustavima upravljanja zrakoplova.
 • Osnove sustava vođenja i upravljanja raketa.
 • Kinematičke trajektorije i zakoni vođenja (metoda potjere, metoda vođenja po crti viziranja, proporcionalna navigacija).
 • Analiza, sinteza i simulacija zapovjednih sustava vođenja.
 • Primjer tipičnog protuoklopnog vođenog raketnog sustava.
 • Zatvorena petlja samovođenja.
 • Sustavi inercijalne navigacije (giroskopske i vezane platforme).

 

Nastavni materijali

Preporučena literatura:

 • D. McLean: "Automatic Flight Control Systems"; The Prentice Hall International, 1990.
 • B.L. Stevens, F.L. Lewis: "Aircraft Control and Simulation"; John Wiley & Sons Inc., 1992.
 • P. Garnell, D.I. East: "Guided Weapon Control Systems"; Pergamon Press, 1977.
 • C.F. Lin: “Modern Navigation, Guidance, and Control Processing”; Prentice Hall, Inc., 1991.

 

Nastavne metode

 • predavanja
 • laboratorijske vježbe

Računalne metode

 • MATLAB

 

Ispit

Pismeni i usmeni

Preduvjet za ispit

 • 9084 Mehanika leta

Ispitni rokovi:

Ispiti se održavaju na Brodarskom institutu.

Predmetni nastavnik:
Prof. dr. sc. Todor Kostić

Brodarski institut, Zagreb

Vrh stranice

 
 
 
Aerodynamics I

Aerodynamics II

Hypersonic Aerothermodynamics

Čvrstoća i pouzdanost zrakoplovnih konstrukcija

Experimental Methods in Aerodynamics I

Experimental Methods in Aerodynamics II

Dynamics of Structural Systems

Hydraulic Control Systems

Aircraft Structures II

Mechanics of Composite Materials

Airplane Flight Mechanics

Osnivanje konstrukcije zrakoplova

Airplane Performance

Podobnost i pouzdanost konstrukcija

Airplane Stability and Control

Aerospace Vehicles and Structures

Theory of Giroscope

Aircraft Control and Simulation

Osnivanje zrakoplova

Jedrilice i zmajevi

Klipni motori

   
 
; Last change: 13.12.2007