Ustrojstvo studija
POČETNA ČLANOVI KATEDRE ZNANOST NASTAVA STUDENTI LINKOVI
 

Povijest

Rad oko osnutka Zavoda za aerodinamiku i zrakoplovstvo otpočeo je ljeti 1942. godine. Zauzimanjem nadstojnika Zavoda i susretljivošću generala zračnih snaga Krena, Zapovjedništvo zračnih snaga stavilo je Zavodu na raspolaganje stanovit broj zrakoplovnih dijelova, koji će poslužiti kao osnovica za zbirku Zavoda. U zadnjoj školskoj godini pristupili su slušači na vježbama izgradnji jednog školskog trenažnog zrakoplova. Za ravnatelja zavoda imenovan je dipl. ing. R. Fizir, jedan od naših najznačajnih zrakoplovnih inženjera. Značajan trud uložio je i profesor Leopold Sorta. Do osnivanja studija nije došlo ni tada, a ni poslije pri razmatranju mogućnosti uklapanja Više zrakoplovne škole u FSB, kada je ona, na žalost, i ukinuta. Taj se studij razvijao izvan Hrvatske.
U okviru obnovljenog nastavnog plana studija strojarstva na FSB-u, smjer Strojarske konstrukcije, izvodila se od 1994. godine specijalizirana nastava za izbornu skupinu Zrakoplov i motor.

 

Formiranje studija zrakoplovstva


Na temelju tako stečenih iskustava Fakultetsko vijeće FSB-a prihvatilo je 1994. nastavni plan u kojem se, po uzoru na studij brodogradnje, zrakoplovstvo tretira kao jasno profilirani posebni studij. Takvu praksu možemo uočiti i na ostalim tehničkim fakultetima u svijetu. Novi studij na FSB-u osnovan je s ciljem da zadovolji potrebe za diplomiranim inženjerima nužnim za održavanje i modifikacije na letjelicama na naglo povećanom, strogo kontroliranom i vrlo zahtjevnom polju zračnog prometa, obrane i regulative.
Moderne tehnologije koje se primjenjuju u zrakoplovstvu i znanja koja su potrebna za njihovo usvajanje ujedno su i koristan poticaj nastavnicima i katedrama vezanima uz studije strojarstva i brodogradnje da uvode nove tehnike u dva postojeća studija. 
Inicijativa za novi studij potekla od avioprijevoznika, ratnog zrakoplovstva i ostalih vezanih uz tu struku, sa stavom da je potreba za takvim studijem sazrela i da ima jasnu perspektivu zapošljavanja. U promidžbenoj akciji oko upisa studenata postojala je podrška i aktivan udio njihovih najodgovornijih ljudi. Interes za taj studij vidi se i u upisu studenata, ali i po upitima roditelja. U proteklim godinama, u okviru kvote za studij strojarstva, za zrakoplovnu opciju opredijelilo bi se oko 35 upisanih studenata. 


Prvi studenti upisani su na pripremni dio studija zrakoplovstva akademske godine 1995./96. 


Treba napomenuti da je u posljednje četiri godine FSB uložio znatna sredstva i energiju u razradbu programa, prikupljanju literature i nastavnih planova drugih fakulteta, specijalizaciju nastavnika u inozemstvu te intezivne konzultacije na Sveučilištu (FER, FPZ), u inozemstvu (TU Sttuttgart, Berlin, Stockholm), s avioprijevoznicima (Croatia Airlines) te Hrvatskim ratnim zrakoplovstvom. 


Na kraju treba naglasiti i bitnu kontinuiranu podršku Ministarstva znanosti i tehnologije, posebno tadašnjeg ministra a sada rektora Branka Jerena i doministra Nikole Ružinskog, rektora Marijana Šunjića te predsjednika Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu akademika S. Barišića. 


Radna grupa Fakultetskog vijeća Fakulteta strojarstva i brodogradnje izradila je nakon navedenih opsežnih konzultacija plan i program na sljedećim osnovama:

 • studij zrakoplovstva organizira se za 20 do 30 polaznika godišnje, što je u skladu s projekcijama zainteresiranih institucija za idućih 10 godina
 • oko 70% upisanih studenata treba usmjeriti prema području održavanja konstrukcije i strojarske opreme zrakoplova; oko 20% studenata osposobiti za modifikacije na zrakoplovu; samo oko 10% studenata trebalo bi steći šire znanje iz osnivanja letjelica
 • studij zrakoplovstva treba izvesti iz znanja i nastavne tradicije FSB-a, u srodnim studijima strojarstva i brodogradnje, dogradnjom i razvojem postojećih kolegija (a ne prepisivanjem stranih programa) te angažiranjem kadra u Hrvatskoj za neke specijalističke kolegije (FER, PMF, FPZ). 


Određene kolegije (npr. Osnivanje zrakoplova) u prvom razdoblju povjerit će se stručnjacima iz inozemstva (Fulbright program, Tempus, susjedne srednjoeuropske zemlje s razvijenim studijem zrakoplovstva).


Oprema za opći dio studija strojarstva i brodogradnje može gotovo potpuno zadovoljiti i potrebe studija zrakoplovstva. Za kvalitetnu nastavu u višim godištima studija te za poslijediplomski studij i istraživanje potrebno je nabaviti specijaliziranu opremu. Iako je riječ o specijaliziranoj opremi, ona bi bila vrlo korisna i za studij strojarstva i brodogradnje, gdje se već niz godina osjeća potreba za obnovom i dopunom. Ovdje se prije svega misli na zračne tunele (zrakoplovstvo, mehanika fluida i sl.), uređaje za dinamička ispitivanja materijala i dijelova konstrukcija te za nerazorana ispitivanja svih tipova konstrukcija. Ona će se nabavljati postupno tijekom usvajanja nastavnog programa i stasanja nastavnika zrakoplovstva. Specijalizirana oprema koristila bi se u suradnji s Brodarskim institutom te laboratorijima FER-a i FPZ-a. Suradnju su ponudili i Croatia Airlines (novi simulator, oprema za obuku u njihovom obrazovnom centru) te Zrakoplovno-tehnički zavod u Velikoj Gorici za vježbe iz zrakoplovnih sustava i opreme, te konstrukcije zrakoplova. Treba očekivati i nastavak svesrdne podrške Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, odnosno Ministarstva obrane RH, posebno sektora vezanih uz održavanje zrakoplova. 


Može se očekivati da ce u idućih 6 godina studij završiti osamdesetak diplomiranih inženjera s tog područja, odnosno u idućih 10 godina predviđa se broj od 200 zrakoplovnih inženjera, čime ce se pokriti projicirane potrebe RH u civilnom i vojnom sektoru te regulative definirane 1994. godine prilikom pokretanja studija. 

 

Ustrojstvo studija zrakoplovstva


Fakultet strojarstva i brodogradnje striktno je poštovao proceduru i logiku osnivanja jednog novog i zahtjevnog studija gradeći ga na vlastitim tradicijama i novorecenziranim srodnim studijima strojarstva i brodogradnje te kvalitetnim recenzijama odgovornih institucija.
Struktura dodiplomskog sveučilišnog studija zrakoplovstva obuhvaća dva dijela:

 • pripremni dio od 1. do 6. semestra.

Pripremni dio temelji se na kolegijima i kadru FSB-a, uz nužne modifikacije nekih kolegija. On jamči solidno znanje vezano uz razinu diplomiranog inženjera i predstavlja znanstvenu i stručnu osnovu za posebna znanja zrakoplovne struke.

 • završni dio od 7. do 10. semestra (10. semestar uključuje izradbu diplomskog rada).

  Završni dio koncipiran je modularno i uključuje mentora. On obuhvaća obvezne i izborne kolegije. 


Obvezni kolegiji trebaju dati solidno i široko znanje te formirati standardnog zrakoplovnog inženjera. Oni se mogu načelno svrstati u skupine:

 • tehnologija i organizacija gradnje i održavanja
 • oprema, uređaji, instrumenti s održavanjem
 • pogon zrakoplova
 • konstrukcija zrakoplova
 • mehanika leta i upravljanje
 • svojstva i osnivanje raznih tipova letjelica

Izborni kolegiji (5 kolegija s ukupno 15 sati nastave) trebaju osigurati stručnu specijalizaciju za navedena šira područja ili njihovu kombinaciju. U suradnji s mentorom student odabire navednih 5 izbornih kolegija i izborni projekt. Najmanje 2 kolegija trebaju biti teorijsko produbljenje odabranog područja. Svi predmeti FSB-a za koje postoje preduvjeti mogu se upisati kao izborni, a takoder i relevantni kolegiji srodnih fakulteta (FER, FPZ, PMF).


Fond sati studija zrakoplovstva time se globalno dijeli na:

 • tri godine osnovnog inženjerskog školovanja
 • jednu godinu stjecanja širokog zrakoplovnog usmjerenja 
 • jednu godinu uže stručne specijalizacije

Zavod za zrakoplovstvo temelji se na suradnji svih katedara FSB-a dok će se nakon zadovoljenja minimalnih kadrovskih, prostornih i laboratorijskih potreba formirati i posebne katedre, poglavito Katedra za zrakoplovne konstrukcije i mehaniku leta. U nastavi su angažirani i najistaknutiji stručnjaci s područja zrakoplovstva u zemlji, posebno iz MORH-a, IOSIR-a, Zrakoplovno tehničkog zavoda i Brodarskog instituta.
U skladu s koncepcijom da se studij zrakoplovstva temelji na postojećim studijima strojarstva i brodogradnje te da će njihova podrška jamčiti kvalitetu studija zrakoplovstva do diplomiranja prve generacije diplomiranih inženjera zrakoplovstva i do rješenja nastavnih, prostornih i kadrovskih potreba, studijem rukovodi Radna grupa, koja je preuzela odgovornost i za izvođenje prihvaćenog nastavnog plana.

 
 

   
 
; Zadnja promjena: 08.02.2007