29-6 17-1 VELIKA VJEČNICA 24-1 24 21 22 18-1 26 25-6 B5 18 17-2 17 16 29 30 23 25-1 25-7 25-2 25-3 25-4 2-1 1-1 3 3-1 4 5 6 7 8-1 12 11 9 10 PREDAVAONA B KNJIŽNICA NASTAVNIČKA ČITAONA PORTA PREDAVAONA A SKRIPTARNICA LIFT ULAZ PREDAVAONA C PREDAVAONA D PRED. E PRED. F PRED. G
Tlocrt
Slika zgrade
Plan grada