Poslijediplomski doktorski studij

INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT

Voditelj: Prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić

Poslijediplomski studij iz područja industrijskog inženjerstva i menadžmenta koncipiran je u prvom redu kao nastavak sveučilišnog dodiplomskog, odnosno diplomskog studija usmjerenja Industrijsko inženjerstvo, odnosno smjera Industrijsko inženjerstvo i menadžment, ali i kao mogućnost stjecanja znanja iz ova dva važna i povezana područja svim inženjerima. 
Osim zajedničkih i temeljnih kolegija, izborom užih područja istraživanja omogućuje se polaznicima usmjeravanje u područja tehničke logistike, osiguravanja kvalitete i mjeriteljstva, razvoja i optimiranja tehnoloških procesa, upravljanja proizvodnjom i održavanja, upravljanja projektima, strateškog i operativnog menadžmenta te metoda optimiranja. Dodatna se usmjeravanja postižu kroz kolegije vezane uz znanstvene projekte, čime se kandidate uvodi u istraživački rad. 


Temeljni kolegiji smjera (T/S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5272

Nedjeljko Štefanić
Čedomir Oluić, Goran Đukić

Industrijsko inženjerstvo

45

8

5273

Nedeljko Štefanić

Menadžment

45

8

3271

Vedran Mudronja

Osiguravanje kvalitete

45

8


Kolegiji užeg područja istraživanja (S):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

5171

Čedomir Oluić, Goran Đukić

Tehnička logistika i operacijska istraživanja

45

7

5274

Nedeljko Štefanić, Dragutin Lisjak

Kvantitativne metode u odlučivanju

45

7

3272

Sanjin Mahović

Mjeriteljska infrastruktura

45

7

5172

Predrag Ćosić

Projektiranje tehnoloških procesa

45

7

5275

Dragutin Lisjak,
Nedeljko Štefanić

Informacijski sustavi proizvodnje

45

7

5276

Nedjeljko Štefanić

Upravljanje proizvodnjom i projektima

45

7

7277

Nedeljko Štefanić

Strateški i operativni menadžment

45

7

5371

Nedeljko Štefanić

Menadžment ljudskih resursa

45

7


Izborni seminarski kolegiji užeg područja istraživanja (I):

Šifra

Nositelj kolegija

Naziv kolegija

Broj sati

ECTS

3273

Vedran Mudronja

Trokoordinatna mjerenja

50

7

3274

Sanjin Mahović

Mjeriteljstvo površina

50

7

3275

Vedran Mudronja

Suvremena kontrola kvalitete

50

7

5278

Dragutin Lisjak

Projektiranje informacijskih sustava

50

7

5173

Čedomir Oluić, Goran Đukić

Upravljanje logistikom

50

7

5279

Dragutin Lisjak

Menadžment u održavanju

50

7

3371

Damir Markučič

Nerazorna ispitivanja u industriji

50

7

5280

Dragutin Lisjak

Ekologija i održavanje

50

7

5281

Nedeljko Štefanić

Faktorska analiza i planiranje pokusa

50

7

5174

Predrag Ćosić

Optimiranje projektiranja tehnoloških procesa

50

7