Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567


Najava seminara i konferencija


Objavljeno: srijeda, 30.08.2017.

23.–27.10.2017. - dvodnevni seminar na temu:

Oprema pod tlakom – Ventili sigurnosti i priprema za
periodičke preglede

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Izobrazba termografista Ažurirano: srijeda, 30.11.2016.

Petodnevni seminar na temu:

Izobrazba termografista prema normi
EN ISO 9712 – Stupanj 1

On-line prijavu možete pronaći ovdje.