Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567


Najava seminaraObjavljeno: ponedjeljak, 17.10.2016.

21.–22.11.2016. - dvodnevni seminar na temu:

Ventili sigurnosti i priprema za periodičke preglede opreme pod tlakom

Seminar se eventualno može prebaciti tjedan dana kasnije, 28.–29.11.2016.

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Mjerenje temperature – Osnove mjerenja i umjeravanja
Objavljeno: četvrtak, 13.10.2016.

16.–17.11.2016. - dvodnevni seminar na temu:

Mjerenje temperature – Osnove mjerenja i umjeravanja

On-line prijavu možete pronaći ovdje.

Ustrojstvo inspekcijskih tijela
Ažurirano: utorak, 26.09.2016.

22.–24.11.2016. - trodnevni seminar na temu:

Ustrojstvo inspekcijskih tijela prema 17020:2012

On-line prijavu možete pronaći ovdje.

Ustrojstvo laboratorija
Ažurirano: utorak, 26.09.2016.

29.11.–01.12.2016. - trodnevni seminar na temu:

Ustrojstvo laboratorija prema
HRN EN ISO/IEC 17025:2007

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Izobrazba termografista Ažurirano: ponedjeljak, 13.06.2016.

27.06.–01.07.2016.- petodnevni seminar na temu:

Izobrazba termografista prema normi
EN ISO 9712 – Stupanj 1

Odgođeno za jesen

On-line prijavu možete pronaći ovdje.