Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567


Najava seminara i konferencijaMjerenje temperature – Osnove mjerenja i umjeravanja
Objavljeno: ažurirano, 19.01.2016.

25.–26.01.2017. - dvodnevni seminar na temu:

Mjerenje tlaka – Osnove mjerenja i umjeravanja

OTKAZANO

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Tehnike ocjenjivanja prema HRN EN ISO 19011
Objavljeno: četvrtak, 05.01.2017.

18.–19.01.2017. - dvodnevni seminar na temu:

Tehnike ocjenjivanja prema HRN EN ISO 19011
s primjenom na laboratorije ustrojene prema
HRN EN ISO/IEC 17025

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Objavljeno: petak, 09.12.2016.

veljača 2017. - dvodnevni seminar na temu:

Oprema pod tlakom – Ventili sigurnosti i priprema za periodičke preglede

On-line prijavu možete pronaći ovdje.Izobrazba termografista Ažurirano: srijeda, 30.11.2016.

veljača 2017. - petodnevni seminar na temu:

Izobrazba termografista prema normi
EN ISO 9712 – Stupanj 1

On-line prijavu možete pronaći ovdje.