Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567


Najava seminara i konferencijaAžurirano: utorak, 15.11.2016.

28.–29.11.2016. - dvodnevni seminar na temu:

Ventili sigurnosti i priprema za periodičke preglede opreme pod tlakom

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Mjerenje temperature – Osnove mjerenja i umjeravanja
Objavljeno: utorak, 08.11.2016.

05.–09.12.2016. - petodnevna stručna konferencija na temu:

Povećanje efikasnosti malog poduzetništva u okruženju održive proizvodnje

ODGOĐENO

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Izobrazba termografista Ažurirano: srijeda, 30.11.2016.

veljača 2017.- petodnevni seminar na temu:

Izobrazba termografista prema normi
EN ISO 9712 – Stupanj 1

On-line prijavu možete pronaći ovdje.