Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567


Najava seminara i konferencijaServohidraulika
Objavljeno: srijeda, 08.02.2017.

07.–09.03.2017. - trodnevni seminar na temu:

Ustrojstvo certifikacijskih tijela za proizvode prema
HRN EN ISO/IEC 17065:2013

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Servohidraulika
Objavljeno: ponedjeljak, 06.02.2017.

22.–23.02.2017. - dvodnevni seminar na temu:

Sljedivost i mjerna nesigurnost

OTKAZANO

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Servohidraulika
Objavljeno: utorak, 31.01.2017.

28.02.2017. - jednodnevni seminar na temu:

Servohidraulika

On-line prijavu možete pronaći ovdje.


Objavljeno: petak, 09.12.2016.

veljača 2017. - dvodnevni seminar na temu:

Oprema pod tlakom – Ventili sigurnosti i priprema za periodičke preglede

On-line prijavu možete pronaći ovdje.Izobrazba termografista Ažurirano: srijeda, 30.11.2016.

veljača 2017. - petodnevni seminar na temu:

Izobrazba termografista prema normi
EN ISO 9712 – Stupanj 1

On-line prijavu možete pronaći ovdje.