Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567

O nama

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod nazivom Centar za transfer tehnologije d.o.o.

Misija i ciljevi osnivanja Ctt-a su:

  • Poboljšanje tehnoloških procesa u Republici Hrvatskoj prvenstveno za
    potrebe područja strojarstva i brodogradnje
  • Povezivanje znanosti i tehnologije s gospodarstvom
  • Pokretanje inovativnih projekata sa ciljem održivog razvoja
  • Cjeloživotna izobrazba stručnjaka iz gospodarstva sa ciljem uspješnijeg transfera tehnoloških procesa i povečanja konkurentske sposobnosti domaće industrije.