Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567

Plan seminara

Datum Seminar
20.02.2018. Structural Integrity and Durability
26.02.–09.03.2018. 3D ISPIS S POLIMERIMA (osnove) – studenti
12.03.–23.03.2018. 3D ISPIS S POLIMERIMA (osnove)
19.–20.03.2018. Oprema pod tlakom – novi pravilnik
20.04.2018. Legionele u instalacijama pitke vode
Travanj 2018. Izobrazba termografista prema normi EN ISO 9712 – Stupanj 1
Lipanj 2018. Oprema pod tlakom – Periodika