Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567

Prijava na seminar

Datum Prijava na seminar Letak 
15.–17.10.2018.

Oprema pod tlakom

 
22.–26.10.2018.

Izobrazba termografista prema normi EN ISO 9712 - Stupanj 1

Prospekt

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ovim putem ne možete prijaviti na seminar, molimo Vas da prijavu izvršite na ovaj E-mail.