Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567

Prijava na seminar


Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ovim putem ne možete prijaviti na seminar, molimo Vas da prijavu izvršite na ovaj E-mail.