Centar za transfer tehnologije  •  Ivana Lučića 5  •  10000 Zagreb  •  tel. +385 1 6168 567

Prijava na seminar

Molimo Vas da obratite pažnju na upis točnih podataka.

 

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne možete prijaviti na seminar putem gornje skripte, molimo Vas da prijavu izvršite na ovaj E-mail.