LITERATURA

Svi propisi iz područja energetske učinkovitosti mogu se naći na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Neki od njih su:

Akcijski plan za implementaciju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatsko zakonodavstvo

Metodologija provođenja energetskog pregleda građevina, 18. 06. 2014.

Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada

Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14)

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07)

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (81/12, 64/13)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14)