POČETNA


Od studenog 2009. do studenog 2015. Program osposobljavanja i Program usavršavanja uspješno je završilo više od 700 polaznika kroz održanih dvadeset seminara Modul 1, sedamnaest seminara Modul 2 i jedanaest Programa usavršavanja.

Iz sadržaja seminara, izdvojili bi mnogobrojne primjere iz prakse kroz koje su predstavljene karakteristike i računalni programi prema odgovarajućim HRN EN normama jednostavnih i složenih tehničkih sustava grijanja, hlađenja, pripreme PTV-a, ventilacije, klimatizacije, rasvjete i alternativnih sustava (solarnih sustava, kotlova na biomasu, dizalica topline, ko i trigeneracije, daljinskog grijanja i dr.) kao i primjere proračuna potrebne topl. energije za grijanje/hlađenje višezonskih i en. pasivnih objekata. Kroz integralni pristup posebno se analizira utjecaj građevinskih mjera za smanjenje potrošnje energije u zgradi na odabir i kapacitet teh. sustava. Također, kroz sve dane primjere se sistematski i kvantitativno ocjenjuju efekti primjene pojedinih mjera na smanjenje isporučene i primarne energije zgrade.
U drugom dijelu seminara su detaljnije predstavljene metode provedbe energetskih pregleda, gdje izdvajamo termografiju koja je obrađena kroz primjere određivanja toplinskih mostova, kontrole izolacije, brtvljenja prozora i vrata, otkrivanja vlage i dr.

Ostale detalje o programu možete pronaći ovdje.

NOVO: Seminar Izrada elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom.