POČETNA


NOVO: Računalni program za određivanje energetskog svojstva zgrade do primarne energije dostupan je na stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. U rujnu 2017. stupa na snagu novi Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju te će proračun specifične godišnje primarne energije biti obavezan.

 

NOVO: Program osposobljavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća (NN 127/14 i NN 123/15).

Slijedom rješenja Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-310-02/16-02/04 URBROJ: 526-04-01-02/1-16-02 od 28. 01. 2016. Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) je u suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) pokrenuo osposobljavanje ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilniku o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15).

Velika poduzeća su ona trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od sljedećih uvjeta: ukupna aktiva od najmanje 130.000.000,00 kn, godišnji prihod od najmanje 260.000.000,00 kn, prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine. Velika poduzeća imaju obavezu provoditi energetski pregled svake četiri godine.

Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda izdaje Ministarstvo gospodarstva osobama strojarske, elektrotehničke, građevinske i arhitektonske struke koje su prethodno završile Modul 2 te Program osposobljavanja za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća u trajanju od 44 sati.

Detalje o programu možete pronaći ovdje.

 

Od studenog 2009. do studenog 2015. Program osposobljavanja i Program usavršavanja uspješno je završilo više od 700 polaznika kroz održanih dvadeset seminara Modul 1, sedamnaest seminara Modul 2 i jedanaest Programa usavršavanja.

Iz sadržaja seminara, izdvojili bi mnogobrojne primjere iz prakse kroz koje su predstavljene karakteristike i računalni programi prema odgovarajućim HRN EN normama jednostavnih i složenih tehničkih sustava grijanja, hlađenja, pripreme PTV-a, ventilacije, klimatizacije, rasvjete i alternativnih sustava (solarnih sustava, kotlova na biomasu, dizalica topline, ko i trigeneracije, daljinskog grijanja i dr.) kao i primjere proračuna potrebne topl. energije za grijanje/hlađenje višezonskih i en. pasivnih objekata. Kroz integralni pristup posebno se analizira utjecaj građevinskih mjera za smanjenje potrošnje energije u zgradi na odabir i kapacitet teh. sustava. Također, kroz sve dane primjere se sistematski i kvantitativno ocjenjuju efekti primjene pojedinih mjera na smanjenje isporučene i primarne energije zgrade.
U drugom dijelu seminara su detaljnije predstavljene metode provedbe energetskih pregleda, gdje izdvajamo termografiju koja je obrađena kroz primjere određivanja toplinskih mostova, kontrole izolacije, brtvljenja prozora i vrata, otkrivanja vlage i dr.

Ostale detalje o programu možete pronaći ovdje.

NOVO: Seminar Izrada elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom.