PODACI O PROGRAMU

Modul 1

Program osposobljavanja - Modul 1 prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 113/08 obuhvaća sljedeća područja:

1. Energetsko certificiranje u Hrvatskoj
2. Tehnička regulativa
3. Osnove energetike i fizike zgrade
4. Osnove zgradarstva i izvedbe zgrada
5. Sustavi grijanja
6. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
7. Izrada izvješća

Trajanje programa osposobljavanja - Modul 1: 40 školskih sati. Program se provodi tijekom 8 dana u dva radna tjedna, po 5 sati dnevno.

Modul 1 je program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

*Osobama koje završe program osposobljavanja Modul 1 ili Modul 1 i 2 dodjeljuje se po 40 bodova za svaki Modul, temeljem Pravilnika o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva NN 24/08, 141/09 (Prilog 5), pri čemu se svi bodovi računaju u poznavanje tehničke regulative.


Više o Modulu 1 ...

Modul 2

Program osposobljavanja - Modul 2. prema Pravilniku obuhvaća sljedeća područja:

1. Tehnička regulativa
2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije
3. Priprema podataka, iznalaženje fizikalnih energetskih vrijednosti i primjena računalnog programa
4. Izrada izvješća

Trajanje Programa osposobljavanja - Modul 2: 30 školskih sati.
Program se provodi tijekom 6 dana u dva radna tjedna, po 5 sati dnevno.

Modul 2 je program osposobljavanja za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Više o Modulu 2 ...

Program usavršavanja

Program usavršavanja prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada NN 81/12 obuhvaća sljedeća područja:

1. Zakonodavno-regulatorni okvir za provedbu energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada
2. Razlikovni sadržaj u odnosu na prethodni sustav davanja ovlaštenja
3. Iskustva iz provedenih energetskih pregleda građevina
4. Iskustva u izdavanju energetskih certifikata
5. Iskustva iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba
6. Inovativna rješenja za poboljšanje energetske učinkovitosti i unapređenje provedbe energetskih pregleda

Trajanje Programa usavršavanja: 12 školskih sati.
Broj polaznika je ograničen na 15.
Pohađanjem usavršavanja polaznici ostvaruju 12 bodova iz područja poznavanja tehničke regulative


Više o Programu usavršavanja ...

NOVO: Program osposobljavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća (NN 127/14 i NN 123/15)

Program osposobljavanja ovlaštenih osoba za provođenje energetskih pregleda velikih poduzeća (Modul 3) obuhvaća sljedeća područja:

1. Tehnička oprema i uređaji uobičajeni za velika poduzeća
2. Provedba i izvještavanje o energetskom pregledu
3. Izrada jednostavne tehno-ekonomske analize predloženih mjera uštede
4. Optimizacija sustava izmjenjivača topline
5. Energetska mjerenja i mjerna oprema

Trajanje osposobljavanja - Modul 3: 44 školska sata.
Program se provodi tijekom 9 radnih dana u dva tjedna, po 4-5 sati dnevno.


Više o Modulu 3 ...

NOVO: Seminar Izrada elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom
Kroz seminar se projektante strojarske, arhitektonske, građevinske i elektrotehničke struke upoznaje s načinom izrade Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom koji je od 01. 01. 2015. god. prema Zakonu o gradnji NN 153/13 potrebno izraditi prije glavnog projekta zgrade koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti, te priložiti zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole.

Trajanje seminara: 17 školskih sati.
Broj polaznika je ograničen na 20.


Više o Seminaru ...