RASPORED PREDAVANJA

Termin održavanja seminara iz Modula 1, 2  i 3 je u poslijepodnevnom terminu od 15:00-19:15 sati, a iz Programa usavršavanja prema navedenoj satnici, koje za sve programe izobrazbe možete skinuti u pdf formatu.

Satnica Program usavršavanja (12. 04. 2019.)

Satnica Modul 3 (02. 07. - 12. 07. 2018.)

Seminar izrada elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom (24. 09. i 25. 09. 2015.)