REFERENCE

Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu čine 13 Zavoda, 3 samostalne Katedre, 42 laboratorija od čega 3 akreditirana laboratorija. Nastavno osoblje broji 419 zaposlenika.
Osim nastavne djelatnosti na Fakultetu se kroz znanstvene projekte odvija intenzivna znanstvena djelatnost.
Treći segment aktivnosti je suradnja s privredom i cjeloživotna izobrazba stručnjaka. Fakultet ima stalnu međufakultetsku suradnju na područjima svog djelovanja i suradnju s drugim znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu. Jednako tako djelatnici Fakulteta surađuju s državnom upravom kao konzultanti za transponiranje Europske tehničke legislative u Hrvatsko zakonodavstvo.

Temeljem rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Registarski broj ovlaštene pravne osobe P-156/2011) Fakultet strojarstva i brodogradnje ovlašten je za:

- provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

- energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom,

- provođenje energetskih pregleda stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski dio tehničkog sustava zgrade i na sustave automatskog reguliranja i upravljanja tehničkog sustava zgrade i

- energetsko certificiranje stambenih i nestambenih zgrada sa složenim tehničkim sustavom.

Referentna lista projekata iz područja energetske učinkovitosti

2009.

Grupa autora FSB (Švaić S., Dović D., Andrassy M.), EIHP, Studija primjenjivosti alternativnih izvora energije kod novih i postojećih zgrada, MZOPUG, Zagreb

 

Švaić, S., Boras I., Andrassy M., Dović D., Korištenje drvne biomase za proizvodnju toplinske energije i kogeneraciju, znanstveni projekt, MZOŠ, Zagreb

 

Grupa autora FSB (Švaić S., Dović D.), EIHP, Konzultantske usluge na projektima u svrhu rješavanja energetskog koncepta, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE – Konzum – lokacija Žitnjak, Zvijezda DC, LDC-II, lokacija Zaprešić, Agrokor

 

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Energetski pregled Osnovne škole Zvonimira Franka, Kutina

 

Ćurko T.,  Soldo V.,. i ostali, Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj
(HCFC Phase-out Management Plan in Croatia), UNIDO

 

Ćurko T., Mudrinić S. i ostali, Energetski pregled  Dom zdravlja Ogulin, Ogulin

 

Ćurko T., Mudrinić S. i ostali, Energetski pregled  Sportskog centra Kutina, Kutina

2008.

Grupa autora FSB (Švaić S., Dović D., Soldo V.), EIHP, FER, Priručnik za energetske savjetnike (Mjere energetske efikasnosti za smanjenje potrošnje energije u kućanstvima), Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, Zagreb

 

Grupa autora FSB (Švaić S., Dović D.,), EIHP, Preliminarna energetska analiza za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije neboder savska-zagrebačka-šarengradska, URBANE TEHNIKE d.o.o., Zagreb

 

Soldo V., Švaić S., Studija energetske učinkovitosti rashladnih sustava u tvrtci HLAD d.o.o., Slavonski Brod

 

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Investicijska i energetska studija Dom za starije i nemoćne osobe u Sisku, Sisak

 

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Energetski pregled hotel Excelsior Lovran, Lovran

 

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Energetski pregled Osnovne škole Velika Pisanica, Velika Pisanica

 

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Energetski pregled hotela Risnjak, Delnice

 

Švaić S, Dović D., Odjel za ispitivanje i kontrolu kvalitete kamina, peći i štednjaka loženih biomasom, EBRD TAM/BAS Programme, Zagreb

 

Bogdan Ž., Duić N, Lončar D., Nacionalni potencijal kogeneracije u Republici Hrvatskoj, MINGORP, Zagreb

2007.

Ćurko T.,  Soldo V. i ostali, Studija energetske učinkovitosti rashladnih sustava Hidroelektrane Vinodol, Dramalj, HEP

 

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Energetski pregled s preporukama za unapređenje energetske učinkovitosti u trgovačkom centru Srdj Galerija Dubrovnik, HEP-ESCO

 

Ćurko T., Grozdek M. i ostali, Studija energetske učinkovitosti Športsko rekreacijskog centra Sisak, Sisak

 

Ćurko T., Grozdek M. i ostali, Investicijska i energetska studija zgrade županije Splitsko-dalmatinske, Split

 

Švaić S., Dović D.,Andrassy M., Boras I., Toplinski aparati i uređaji za obnovljive izvore energije-biomasa i Sunce, MZOŠ, Zagreb

 

Dović D., Švaić S., Razvoj ispitnog i edukacijskog centra za solarne sisteme, EBRD TAM/BAS Programme, Zagreb, 2007

 

Švaić S., Dović D., Studija mjerenja mikroklime u VIP call centru, Zagreb

 

Bogdan Ž., Duić N, Lončar D., Podzakonski akti iz područja obnovljivih izvora energije i kogeneracije , MINGORP, Zagreb

2006.

Soldo V., Ćurko T. i ostali, Projekt zamijene četiri rashladnika vode u Republici Hrvatskoj (Replacement of four CFC based centrifugal chillers in Croatia), UNIDO

 

Ćurko T., Halasz B., Grozdek M. i ostali, Tehnologijski projekt TP 02/0120-35, „Razvoj akumulacijskog spremnika rashladnog učinka s indirektnim hlađenjem 400-7000 kWh“

 

Ćurko T., Grozdek M. i ostali, Studija energetske učinkovitosti Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb

 

Ćurko T., Grozdek M. i ostali, Energetski pregled poslovni objekt Končar kućanski aparati d.o.o.

 

Ćurko T., Grozdek M. i ostali, Studija energetske učinkovitosti hotela Panonija u Sisku

 

Švaić S., Boras I., Dović D., Razvoj nove familije niskotemperaturnih toplovodnih kotlova s rješenjem nekondenzirajućeg cijevnog snopa, Tehnološki projekt, MZOŠ, Zagreb

 

Švaić S., Dović D., Studija toplovodnih kotlova na biomasu za tvrtku Centrometal d.o.o., Macinec

2005.

D. Lončar i ostali, Provedba energetskih audita u tvrtkama Kupres d.o.o, Donji Miholjac, Drvoplast d.o.o, Buzet, Brestovac d.d., Garešnica, Našicecement d.d., Našice, Veterinarska stanica Dvor, d.o.o, Dvor

 

Grupa autora (FSB(Švaić S., Dović D), EIHP),Energetski audit sa preporukama za povećanje energetske učinkovitosti –T.K.T. Zlatna igla, Sisak, UNDP Hrvatska

 

Švaić S., Dović D., Studija mjerenja mikroklime HRT, VIP, HOTO, Zagreb

 

Ćurko T., Soldo V., Grozdek M., Terminal Phase out Management plan for CFCs – TPMP Croatia; mp/cro/05/002, UNIDO

 

Ćurko T., Zanki V., Grozdek M. i ostali, Tehnologijski projekt TP 02/0120-13, Sustav održivih KGH sustava u građevinama turističkog gospodarstva

2004.

Ćurko T, Švaić S., Andrassy M., Duić N., Dović D i ostali, TEMPUS MSc program
Sustainable energy engineering, FSB

 

Švaić S., Dović D., Studija mjerenja mikroklime u HOTO tornju, Zagreb

 

Švaić S., Dović D., Studija uljno plinskih kotlova za tvrtku Centrometal d.o.o,  Macinec

 

Bogdan Ž., Duić N, Lončar D., Podloge za razradu tarifnog sustava za
kogeneracijsku proizvodnju toplinske i električne energije, MINGORP, Zagreb

 

Lončar D. i ostali, Sustainable development of Croatian capacity in CHP sector" - EC LIFE TCY

do 2003.

Dović D., Švaić S., Projekt-Zagrijavanje tehnološke vode pomoću sunčevih kolektora u mesnoj industriji, DERMA-CRIJEVARA, Varaždin

 

Dović D., Švaić S., Projekt - poboljšanje učinkovitosti sunčanih kolektora TEHNOMONT d.o.o., Pula

 

Švaić S., Andrassy M., Boras I., Dović D., Toplinski aparati i uređaji za obnovljive izvore energije, znanstveni projekt, MZOŠ, Zagreb

 

Švaić S. i ostali, Gospodarenje energijom u sustavima procesne tehnike i termotehnike, MZOŠ, Zagreb

 

Švaić S. i ostali, Studija energetske opskrbljenosti kliničke bolnice Novi Zagreb

 

Švaić S. i ostali, Studija utjecaja temperature, sunčevog zračenja i unutrašnjih izvora topline na temperaturu u KGH objektu

 

Švaić S. i ostali, Studija mogućnosti štednje energije iskorištavanjem otpadne topline u tvornici Straža, Hum na Sutli

 

Švaić S. i ostali, Studija sanacije sustava grijanja u tvornici TRS Zagreb

 

Švaić S. i ostali, Studija rashladnog sustava komora za skladištenje smrznutog mesa, Mesna industrija Ivanec