Gradivo ispita iz kolegija 'Geometrija broda' (2019/20)

Gradivo 1. kolokvija

1. kolokvij će se održati u petak, 6. 12. 2019. u 9 h u S-7,
a ponavljanje će biti u petak, 13. 12. 2019. u 9 h u S-7

Funkcionalna povezanost forme i okoline
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128

Principi prikaza forme
131, 132, 133, 134

Klasifikacija brodskih forma i njihovih karakterističnih dijelova
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159

Bezdimenzijski parametri forme i njihove karakteristične vrijednosti (pogledati i gore navedene publikacije)
541, 542, 544, 545, 811

Definiranje glavnih izmjera, graničnih krivulja, kontrolnih krivulja, tangencijskih krivulja i zgibova
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 223, 224, 225, 226

Analitički definirane krivulje
251, 253, 254

Analitički definirane forme
261, 262, 264, 265

Tipovi točaka na krivulji, glatkoća, zakrivljenost Principi prikaza krivulja na ekranu
311, 312, 313, 314, 316, 317, 318

Kubični splajn. Objasniti kako se formira (kontinuiteti, derivacije, završeci), bez izvođenja formula
331

Usporedba drugih vrsta splajnova s kubičnim (bitne su karakteristike, a ne izvodi i formule)
332, 333, 334, 336, 337

Ilustracije Bezierovih krivulja i B-splinea su ovdje:
Izgled Bezierove krivulje,
Promjena težine čvora,
Stvaranje ravnog segmenta tako da se četiri čvora nađu na pravcu,
Stavljanje tri čvora na istu poziciju i dobivanje točke loma,
Izgled B-splinea.

Više slika i opisa možete naći u prezentaciji o izmjerama brodske forme nađenoj na internetu i korištenoj na predavanjima. Kao dodatak navedenim dijelovima Geometrije broda potrebno je proučiti i dijelove publikacija Ship Design - Methodologies of Preliminary Design, Ship Knowledge i Hull Form. Različite forme brodova pokazane na predavanju nalaze u Seaway Users Manualu, a NURBS je detaljnije objašnjen u NURB Curves For Uninitiated.
Svi navedeni materijali nalaze se u mapi dodatni materijali za ucenje na ovom linku.


Gradivo 2. kolokvija

Opis forme plohama. vrste prikaza zakrivljenosti (spektar boja, sjenčanje, 'zebra' i sl.),
Gaussova zakrivljenost (minimalni i maksimalni radijusi zakrivljenosti)
411, 412, 415

Modeliranje trupa korištenjem NURBS-a (YouTube video)
Tutorial 1, Tutorial 2, Brzo modeliranje

Razmotljive plohe
421, 422, 423, 424, 427

Formiranje palube
431, 432, 433, 434, 435, 436

Formiranje zrcala
441, 442, 443, 444

Krilna tijela
451, 452

Osnovnih pet integrala u geometriji broda i numerička integracija
344, 351, 352, 354, 356, 361

Bezdimenzijski parametri forme
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549

Afine transformacije.
611, 612

Neafine transformacije.
621, 622, 623, 624, 625, 626, 627

Uz to je potrebno znati osnove koje dolaze iz analitičke geometrije - kako se određuju minimum i maksimum krivulje, značenje prve i druge derivacije krivulje, kako izgleda polinom trećeg stupnja.
Potrebno je i razumijevanje izrade programskog zadatka, tj. upotrebe programa 'Studform' i principa očitavanja i izglađivanja forme.

Uvjeti za izlaz na kolokvije i ispite:

  • 1. kolokvij - forma napravljena do prvog generiranja uzdužnica i Studform datoteka predana mailom do 16:00 u petak, 22. 11. 2019.
  • 2. kolokvij - dovršena cijela forma na računalu i Studform datoteka predana mailom do 16:00 u petak, 17.01.2020.
  • Ispitni rokovi - dovršena cijela forma na računalu te Studform datoteka i pisani izvještaj u pdf formatu predani mailom 4 radna dana prije ispitnog roka

Sve navedeno na ovoj stranici možete kopirati na vaše računalo u zip formatu.

Zadatke s prošlih kolokvija i struktura pisanog izvještaja također možete vidjeti na ovom linku.