Gradivo ispita iz kolegija 'Zrakoplovna grafika' (2019/20)


Gradivo 1. kolokvija

Ponavljanje 1. kolokvija biti će 5. 12. 2019. u 12 h u S-30

Prikaz forme u tri projekcije,
211, 215, 217, 218
Nacrtani su brodovi ali sve je jednako primjenjivo i na avione.
Ovdje su prva i druga slika prikazane na predavanjima.

Aerodinamički profili.
241, 242

Analitički definirane krivulje i plohe.
251, 253, 254, 261, 263, 264

Grafovi krivulja, tipovi točaka na krivulji, tangencijalnost, kontinuitet, glatkoća, zakrivljenost i diskontinuitet krivulja. Principi prikaza krivulja na ekranu.
311, 312, 313, 314, 316, 317, 318

Kubični splajn. Objasniti kako se formira (kontinuiteti, derivacije, završeci), bez izvođenja formula.
331

Usporedba drugih vrsta splineova s kubičnim. (samo što je kod određenog splinea drukčije, bolje ili lošije od kubičnog)
332, 333, 334, 336, 337

Ilustracije Bezierovih krivulja i B-splinea su ovdje:
Izgled Bezierove krivulje,
Promjena težine čvora,
Stvaranje ravnog segmenta tako da se četiri čvora nađu na pravcu,
Stavljanje tri čvora na istu poziciju i dobivanje točke loma,
Izgled B-splinea
NURBS je detaljnije objašnjen u NURB Curves For Uninitiated na ovom linku.

Gradivo 2. kolokvija

Metode numeričkog integriranja, trapezno pravilo, Simpsonovo I pravilo, određivanje koeficijenata za pravilne i nepravilne razmake.
344, 351, 352, 356, 361
Excel datoteka s primjerom rješavanja zadatka numeričkom integracijom

Opis forme plohama. vrste prikaza zakrivljenosti (spektar boja, sjenčanje, 'zebra' i sl.),
Gaussova zakrivljenost (minimalni i maksimalni radijusi zakrivljenosti)
411, 412, 415

Razmotljive plohe i njihova primjena
421, 422, 423

Krilna tijela
451

Afine i ne-afine transformacije.
611, 621, 622, 625, 627

Uz to je potrebno znati osnove koje dolaze iz analitičke geometrije - kako se određuju minimum i maksimum krivulje, značenje prve i druge derivacije krivulje, kako izgleda polinom trećeg stupnja.
Potrebno je i razumijevanje izrade programskog zadatka, tj. upotrebe programa 'Studform' i principa očitavanja i izglađivanja forme.

Uvjeti za izlaz na kolokvije i ispite:

  • Oba kolokvija - nema uvjeta
  • Ispit (samo prvi ispitni rok) - dovršena cijela forma na računalu i predana mailom do kraja vježbi u četvrtak, 18.01.2018.
  • Svi ostali ispitni rokovi - dovršena forma i predan pisani izvještaj 4 radna dana prije ispitnog roka

Sve navedeno na ovoj stranici možete kopirati na vaše računalo u zip formatu.

Zadatke s prošlih kolokvija i struktura pisanog izvještaja također možete vidjeti na ovom linku.