Projekt - Hrvatsko strukovno nazivlje iz područja korozije i zaštite materijalaNajava izobrazbe - USAVRŠAVANJE OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE ZAŠTITE METALNIH KONSTRUKCIJA OD KOROZIJE PREMAZIMA, 19.-22. 02. 2019., FSB, Zagreb - poziv

Poziv - SKUPŠTINA HDZAMA, 25.01.2019., FSB, Zagreb - poziv

Knjige: „Korozijska svojstva metala u morskom okolišu: osnovni priručnik“ i „Korozija i zaštita procesnih postrojenja“, HDZaMa, 2016. - naslovnice


Više o aktivnostima Društva pogledajte u - Novosti

Datum zadnje promjene: 01. 01. 2019.