DJELATNOST

Obrazovanje studenata u znanjima iz području Mehanike fluida kroz niz kolegija na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju.
Znanstveno istraživačka djelatnost Katedre usmjerena je prema razvoju i primjeni teorijskih, eksperimentalnih i numeričkih metoda na području mehanike fluida, a posebno prema područjima:

 
  • razvoj i primjena eksperimentalnih metoda mehanike fluida,
  • razvoj i primjena numeričkih metoda za proračun turbulentnog strujanja fluida,
  • hidrodinamičko modeliranje i metode proračuna strujanja fluida u složenim cijevnim mrežama,
  • hidrodinamika broda, eksperimentalne i numeričke metode određivanja komponenata otpora broda

Stručna djelatnost Katedre odnosi se na primjenu eksperimentalnih i numeričkih metoda mehanike fluida na raznim područjima tehnike, a posebno u energetskim postrojenjima. Od 1990. godine do danas suradnici Katedre izradili su više od 50 stručnih radova za MORH, INA Naftaplin, Plivu, HEP, Končar, Elektroprojekt i GPZ Zagreb.

VODITELJ KATEDRE
 
ZAPOSLENICI
 
  • 5 nastavnika
  • 4 asistenta
SMJEŠTAJ

Katedra za mehaniku fluida smještena je na šestom katu južne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

tlocrt
fsb

Laboratorij za hidromehaniku i hidrauliče strojeve je smješten u istočnoj zgradi.

DOSADAŠNJI VODITELJI KATEDRE