Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


1200
Zavod za tehnologiju
Predstojnik: Toma Udiljak
Zamjenik: Mladen Šercer
1230
1210
1220
1240
1231
1211
1221
1241
1232
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Bauer, Branko, dipl. ing., redoviti profesor
Katedra: Katedra za ljevarstvo - voditelj katedre Soba: D-212 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 390 VPN: (2) 390
2. Dr. sc.  Ciglar, Damir, dipl. ing., redoviti profesor
Laboratorij: Laboratorij za alatne strojeve - voditelj laboratorijaSoba: B2-204 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 301
3. Dr. sc.  Šercer, Mladen, dipl. ing., redoviti profesor
Zavod: Zavod za tehnologiju - zamjenik predstojnika zavoda Katedra: Katedra za preradbu polimera i drva - voditelj katedre Soba: B2-206 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 338
4. Dr. sc.  Udiljak, Toma, dipl. ing., redoviti profesor
Zavod: Zavod za tehnologiju - predstojnik zavoda Katedra: Katedra za alatne strojeve - voditelj katedre Soba: B2-205 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 311
izvanredni profesor
5. Dr. sc.  Godec, Damir, dipl. ing., izvanredni profesor
Soba: 005 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 192
docent
6. Dr. sc.  Keran, Zdenka, dipl. ing., docent
Laboratorij: Laboratorij za oblikovanje deformiranjem - voditelj laboratorijaSoba: B2-213 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 316
7. Dr. sc.  Pilipović, Ana, dipl. ing., docent
Soba: D-207 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 292
8. Dr. sc.  Staroveški, Tomislav, dipl. ing., docent
Laboratorij: Laboratorij za medicinsko inženjerstvo - voditelj laboratorijaSoba: B2-203 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 341
prof. emeritus
Dr. sc.  Čatić, Igor, dipl. ing., prof. emeritus
  01 6168 387
prof. u mirovini
Dr. sc.  Math, Miljenko, dipl. ing., prof. u mirovini
Soba: B2-210 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje )
poslijedoktorand
9. Dr. sc.  Mihalic Pokopec, Ivana, mag.ing., poslijedoktorand
Laboratorij: Laboratorij za ljevarstvo - voditelj laboratorijaSoba: D-208 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 400 VPN: (2) 400
10. Dr. sc.  Piljek, Petar, mag.ing., poslijedoktorand
Soba: B2-214 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 383
asistent
  Crnobrnja, Boris, dipl. ing., asistent
Soba: D-208 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat )
11.   Klaić, Miho, mag.ing., asistent
Soba: B2-207 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 439
12.   Mance, Ines, dipl. ing., asistent
Soba: D-208 ( sjeverna zgrada, blok D, 1. kat ) 01 6168 400
  Murat, Zrinka, mag.ing., asistent
Soba: B2-202 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje )
13.   Nađ, Nada, mag.ing., asistent
Soba: B2-215 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 383
14. Mr. sc.  Rujnić, Maja, dipl. ing., asistent
Laboratorij: Laboratorij za preradbu polimera i drva - voditelj laboratorijaSoba: 006 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 191
15.   Surma, Robert, mag.ing., asistent
Soba: 006 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 387
ostali djelatnici
16.   Babić, Franjo, viši tehničar
Soba: B2-102/1 ( sjeverna zgrada, blok B2, nisko prizemlje ) 01 6168 318
17.   Čatlak, Zlatko, dipl. ing., stručni suradnik u SZVO
Soba: B2-203/1 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 341
18.   Čudina, Damir, tehnički suradnik
Soba: B2-102/1 ( sjeverna zgrada, blok B2, nisko prizemlje ) 01 6168 318
19.   Katalenić, Miodrag, tehnički suradnik
Soba: 005 ( južna zgrada, blok B, nisko prizemlje ) 01 6168 192
20.   Šavora, Matej, tehnički suradnik
Soba: C-20/3 ( sjeverna zgrada, blok C, prizemlje ) 01 6168 300
21.   Šerbeđija, Željko, laborant
Soba: B1-103/4 ( sjeverna zgrada, blok B1, nisko prizemlje ) 01 6168 361
22.   Štefanović, Vladimir, laborant
Soba: B1-103/4 ( sjeverna zgrada, blok B1, nisko prizemlje ) 01 6168 361
23.   Švec, Damir, tehnički suradnik
Soba: B2-112 ( sjeverna zgrada, blok B2, nisko prizemlje ) 01 6168 318
24.   Tucman, Sunčica, voditelj ureda Zavoda i Katedri
Soba: B2-208 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 303 VPN: (2) 303
25.   Đidara, Vesna, voditelj ureda Zavoda i Katedri
Soba: B2-212 ( sjeverna zgrada, blok B2, visoko prizemlje ) 01 6168 302


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940