Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
FSB Locator


1300

1310
redoviti profesor
1. Dr. sc.  Božić, Željko, dipl. ing., redoviti profesor
Zavod: Zavod za zrakoplovno inženjerstvo - zamjenik predstojnika zavoda Soba: 107 ( istočna zgrada, blok A, 1. kat ) 01 6168 536
2. Dr. sc.  Smojver, Ivica, dipl. ing., redoviti profesor
Katedra: Katedra za zrakoplovne konstrukcije - voditelj katedre Soba: 1015 ( južna zgrada, blok A, 10. kat ) 01 6168 267
docent
3. Dr. sc.  Ivančević, Darko, mag.ing., docent
Soba: S28 ( južna zgrada, blok C, 1. kat ) 01 6168 260


Fakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940