Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
  
Sveučilištu u Pečuhu - stipendija za zimski semestar 2016./2017.
Sveučilište u Pečuhu i Grad Pečuh raspisali su natječaj za dodjelu 2 stipendije za zimski semestar 2016./2017. za studente sveučilišta Rektorske konferencije sveučilišta Alpe-Jadran, kojoj pripada i Sveučilište u Zagrebu. Stipendija se dodjeljuje za pohađanje kolegija na Sveučilištu u Pečuhu koji donose ECTS bodove, za razdoblje od 4 do 5 mjeseca, a iznosi 1.000 eura. Rok za prijavu je 15. srpnja 2016.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - otvoreni natječaji
Druga godišnja Doktorska radionica, 1. srpnja 2016.
Dana 1. srpnja 2016. godine održat će se druga godišnja Doktorska radionica poslijediplomskog doktorskog studija Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija, u trajanju od 9 do 15:30 sati. Raspored izlaganja nalazi se na linku: Raspored izlaganja
U srijedu 29. lipnja 2016. godine u Klubu nastavnika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Ankica Đukić je predstavila prvi hrvatski bicikl na vodik. Nakon kratkog izlaganja, svi zainteresirani su mogli napraviti probnu vožnju. Vijest je objavljena i u Večernjem listu. Kako je bilo na predstavljanju pogledajte u prilogu.
Čestitamo!
Stipendiranje doktorskih studija - IMT School for Advanced Studies Lucca
Raspisan je natječaj za upis na doktorski studij u akademskoj godini 2016./2017. na „IMT Institutu za napredne studije Lucca“, jednoj od pet „Škola izvrsnosti” u Italiji. Pozivaju se kandidati iz svih područja da se prijave na jednu od 34 stipendije koje u potpunosti pokrivaju troškove doktorskog programa. Rok za prijavu je 13. srpnja 2016. U prilogu se nalaze detalji natječaja. 
Prijava završnih radova
Zadnji rok za prijavu završnih radova za obranu u rujnu je 18. srpnja 2016. Za prijavu je potrebno kupiti mapu za obranu završnog rada u skriptarnici, te ispuniti dva anketna lista i statistički list. Na mapu napisati ime, prezime, JMBAG smjer i usmjerenje. Mapu je potrebno predati u Referadu za završne i diplomske ispite. Svi koji su predali mapu za obranu u ožujku, a nisu obranili završni rad, moraju mailom samo potvrditi prijavu za obranu u rujnu, tj. nije potrebno ponovno predavati mapu.
Natječaj za izbor za radna mjesta nastavnika i suradnika objavljen je 29. lipnja 2016. godine, u Večernjem listu, N.N., Euraxess jobs portalu i na službenoj web stranici Fakulteta. Natječaj se nalazi u prilogu i otvoren je 30 dana.  
Izdavaštvo FSB-a
Prema podacima Science Citation Report Thomson-Reutersa i prema Scimago Journal & Country Rank dva časopisa u uzdanju FSB-a su indeksirana u 2015. godini čime potvrđuju status značajnih međunarodnih znantvenih publikacija.
Časopis Transactions of FAMENA: Web of Sciences ImactFactor=0.317; kvartile Q4 u kategorijama Mechanical sciences i Q4 Materials science, multidisciplinary.
Časopis Brodogradnja: Web of Sciences ImactFactor=0.312; kvartila Q3 u kategoriji Marine engineering.
Časopis Transactions of FAMENA: ScimagoJournalRanking SJR=0.271, H indeks=7; kvartila Q3 u kategoriji Mechanics of materials.
Časopis Brodogradnja: SJR=0.257, H indeks=7; kvartile-Q3 u kategorijama Mechanical Engineering i Q3 Ocean Engineering.
Prof. emeritus Kalman Žiha
Tvrtka Opus Optimus d.o.o. zapošljava bacc.ing.mech. / mag.ing.mech., 2 izvršitelja, na radnom mjestu projektant - pripravnik termotehničkih postrojenja i instalacija. 
Na natječaj se prijavljuje isključivo slanjem životopisa na e-mail adresu uprava@opus-optimus.hr. Prijave na natječaj primaju se do 10. srpnja 2016. godine. Detalji su u privitku.
Predaja diplomskih radova
Završen diplomski rad u 5. roku diplomskih ispita diplomskog studija (srpanj 2016.) ak. god. 2015./2016. predaje se u četvrtak 7. srpnja 2016. u vremenu od 11 do 14 sati u Referadu za završne i diplomske ispite.
Oba primjerka rada je potrebno prethodno urudžbirati u Urudžbenom zapisniku.
Studenti strojarstva predaju dva tvrdo uvezana primjerka rada, a studenti brodogradnje i zrakoplovstva dva tvrdo i jedan spiralno uvezan primjerak rada. U jedan primjerak rada se uvezuje original zadatak, a u drugi kopija. Rad u koji ste uvezali kopiju može biti crno-bijeli. Rad se isti dan predaje u Knjižnicu FSB-a u elektroničkoj verziji (na CD-u u PDF formatu) zajedno s izjavom o objavljivanju na webu. Svi koji imaju gotov rad i ranije, mogu ga predati i u srijedu 6.7.2016. u vremenu od 11 do 14 sati u Referadu za završne i diplomske ispite.
U okviru seminara Katedre za strojarsku automatiku, prof.dr.sc. Željko Šitum održat će javno predavanje pod nazivom „Elektrohidraulički robotski manipulator – EHROM“. Predavanje će se održati u utorak 05. srpnja 2016. s početkom u 10:00 sati, u predavaonici II, sjeverna zgrada FSB-a, I. Lučića 1, Zagreb. Sažetak predavanja nalazi se u privitku.
U sklopu bilateralnog hrvatsko-kineskog znanstveno-istraživačkog projekta Napredne tehnologije za kontrolu izgaranja i zagađenja prilikom korištenja biomase i krutog goriva iz otpada u periodu od 11. lipnja do 19. lipnja 2016. u posjetu Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, borave projektni partneri sa Xi'an Jiaotong University iz Xi'ana, Kina. Projektni partneri su zajedno u ponedjeljak 13. lipnja 2016. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu, u Klubu nastavnika održali seminar na temu izgaranja krutih goriva, strujanja fluida u industrijskim pećima i stvaranja različitih polutanata prilikom izgaranja goriva. Vise informacija i prigodne fotografije sa seminara nalaze se u privitku. Voditelj bilateralnog projekta s hrvatske strane: doc.dr.sc. Milan Vujanović
Rezultati Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2016./2017. - programske zemlje
Sveučilište u Zagrebu objavilo je rezultate Erasmus+ natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u ak. god. 2016./2017. unutar programskih zemalja (KA103) za aktivnosti: podučavanje i osposobljavanje. Rezultati i upute za odabrane kandidate dostupni su na internet stranici Sveučilišta.
Zvonimir Petranović dobitnik Nagrade za mlade istraživače "Paul Eisenklam Travel Avard"
Znanstveni novak Zvonimir Petranović dobitnik je Nagrade za mlade istraživače  "Paul Eisenklam Travel Avard" za 2016. godinu, koju dodjeljuje ILASS-Europe - International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems u znak priznanja za ostvareni istraživački doprinos u području atomizacije goriva. Nagrada pokriva troškove konferencije “27th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems” koja će se održati u Brightonu, UK u periodu od 4. do 7. rujna 2016.
Čestitamo!
Jelena ĆOSIĆ LESIČAR: Obrana konačne teme doktorskog rada
U utorak 5. srpnja 2016. godine u 10 sati, u Vijećnici sjeverne zgrade (III. kat)  Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Jelene Ćosić Lesičar, mag. ing. aeroing. pod naslovom: "RAZVOJ METODE ZA PROCJENU ROBUSNOSTI I SPOSOBNOSTI DJELOVANJA SUSTAVA AUTONOMNIH AGENATA". Studijski savjetnik doktorskog rada je izv. prof. dr. sc. Josip Stepanić.
Milan MILUTINOVIĆ: Obrana konačne teme doktorskog rada
U srijedu 13. srpnja 2016. godine u 10 sati, u Vijećnici sjeverne zgrade (III. kat)  Fakulteta strojarstva i brodogradnje, održat će se javna obrana konačne teme doktorskog rada Milana Milutinovića, mag. ing. mech. pod naslovom: "MODELIRANJE I UPRAVLJANJE LEBDEĆIM VJETROENERGETSKIM SUSTAVOM ZASNOVANIM NA MAGNUSOVOM EFEKTU / MODELLING AND CONTROL OF A MAGNUS EFFECT-BASED AIRBORNE WIND ENERGY SYSTEM". Mentor doktorskog rada je prof. dr. sc. Joško Deur.
Konačni rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2016. godini (drugi krug - stavke B i C)
Sveučilište u Zagrebu objavilo je konačne rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2016. g. (drugi krug) za stavke B i C. Rezultati i upute za odabrane kandidate dostupni su na internet stranici Sveučilišta.
1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak.god. 2016./17.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. Rok za prijavu je 15. rujan 2016. godine.
Program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence
U organizaciji British Councila, od 4. do 8. srpnja 2016. godine, održati će se program stručnog usavršavanja Academic Teaching Excellence na adresi Strojarska 24a, Zagreb (centar za obuku Trinom).  Program je namijenjen stručnom usavršavanju visokoškolskih nastavnika koji predaju (ili planiraju predavati) svoj predmet na engleskom jeziku, a razvijen je u suradnji s Odsjekom za obrazovanje Sveučilišta u Oxfordu kao odgovor na internacionalizaciju sveučilista i sve veći broj studijskih programa na engleskom jeziku. U prilogu se nalazi više informacija o programu te prijavni obrazac.
Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ pokrenulo je novi znanstveni časopis, Strategos. U Strategosu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi, stručni radovi i prethodna priopćenja koja tematski pokrivaju širok raspon interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja vezanih uz vojnu, obrambenu i sigurnosnu problematiku. Jedan je od glavnih ciljeva časopisa  potaknuti znanstveno utemeljenu raspravu o vojnoj, obrambenoj i sigurnosnoj problematici. Časopis će objavljivati radove na engleskom i hrvatskom jeziku, a radi međunarodne vidljivosti preferira članke na engleskom. Web stranice su trenutno u izradi. Krajnji rok za predaju cijelog rukopisa, za prvi broj, je 30. listopada 2016. godine. Ukoliko odlučite poslati vaš rad za prvo izdanje časopisa preliminarni naslov i sažetak treba poslati do 27. lipnja 2016. na e-mail adresu editor.strategos@morh.hr. Prvi broj će biti publiciran okvirno u travnju 2017. Upute autorima u prilogu. 
Natječaj za najbolji e-kolegij FSB-a u ak. godini 2015./2016.
Objavljen je Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij FSB-a za akademsku godinu 2015./2016. Prijave se zaprimaju e-mailom do 13. rujna 2016. godine. U privitku je tekst Natječaja i obrazac za prijavu e-kolegija na Natječaj.
U ponedjeljak 30.05.2016. godine ugledni svjetski znanstvenik profesor Milovan Perić posjetio je Zavod za brodogradnju i pomorsku tehniku i predstavio mogućnosti programskog paketa STAR-CCM+ te navijestio buduću suradnju s Katedrom za hidromehaniku plovnih objekata u području računalne dinamike fluida.
Rezultati natječaja za akademsku mobilnost u 2016. godini (drugi krug - stavke B i C)
Sveučilište u Zagrebu obajvilo je rezultate natječaja za akademsku mobilnost u 2016. godini (drugi krug - stavke B i C). Rezultati i upute za odabrane kandidate dostupni su na internet stranici Sveučilišta.
Ankica Đukić izradila prvi hrvatski bicikl na vodik
Prvi hrvatski bicikl na vodik izrađen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Laboratoriju za energetska postrojenja, a izradila ga je Ankica Đukić. Uskoro će biti organizirano i javno predstavljanje H2 bicikla na Fakultetu, a za sada malo više možete pročitati u članku pod naslovom Biciklom na vodik u energetsku strategiju na blogu HRT-a.
Čestitamo Ankici na velikom uspjehu!
U izdanju izdavačke kuće Springer, objavljena je znanstvena knjiga Experimental Design Research: Approaches, Perspectives, Applications koju su u suradnji s Dr. Philom Cashom (TU Denmark) uredili Dr. Tino Stanković (alumni FSB sada ETH Zurich) i izv. prof. dr. sc. Mario Štorga (Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda, FSB). Knjiga donosi multidisciplinarnu perspektivu istraživanja u području Znanosti o konstruiranju te integraciju s drugim znanstvenim disciplinama (kao što su npr. kognitivne znanosti, računalne znanosti, psihologija, menadžment).
Natječaj za radna mjesta docenta, poslijedoktoranda, i dva stručna suradnika na projektu, objavljen je u Večernjem listu, N.N. i na EURAXESS job portalu, 01. lipnja 2016. godine i nalazi se u prilogu. Natječaj je otvoren 30 dana.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - otvoreni natječaji
Na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta otvoreni su sljedeći natječaji:
U okviru Nautičkog kluba Sveučilišta u Zagrebu pokreće se nautika i navigacija na unutarnjim vodama. U tom cilju se radi na osposobljavanju prikladnih terena za smještaj-čuvanje plovila na obali i plovnih objekata koji bi služili kao baze za nautičke aktivnosti na rijekama i jezerima. Za početak molimo da svoj interes javite pokretaču ove nove aktivnosti Nautičkog kluba gospodinu Milivoju  Jelakoviću na e-mail: m.jelakovic@vip.hr ili koordinatoru ispred Nautičkog kluba Kalmanu Žihi na e-mail kziha@fsb.hr radi dogovora.
U okviru zajedničkog znanstveno-istraživačkog projekta 'Modeliranje i integracija dinamike mehaničkih sustava na Lievim grupama' hrvatsko-kineske znanstvene suradnje, delegacija Katedre za dinamiku letjelica u sastavu prof. dr. sc. Zdravko Terze, doc. dr. sc. Dubravko Matijašević, dr. sc. Dario Zlatar i Viktor Pandža, mag. ing. mech. boravila je na uglednom Beijing University of Aeronautics and Astronautics gdje su izvedeni neki od kapitalnih projekata kineske aeronautičke i svemirske industrije. Prof. dr. sc. Zdravko Terze održao je predavanje 'Computational Geometric Methods in Multibody System Dynamics', a bilo je vremena i za posjet kineskim znamenitostima.
Plov za čisti Jadran 2016. je navigacijska jedriličarska regata koja se ove godine održala na ruti Rogoznica - Kut, otok Vis - Maslinica, otok Šolta - Rogoznica od 15. do 17. travnja. Ovo je bilo 14. izdanje ove regate koja je namijenjena studentima i zaposlenicima hrvatskih i inozemnih sveučilišta. U gotovo idealnim uvjetima s jugom jačine i do 30 čvorova nastupile su ukupno 22 jedrilice. Studentima Fakulteta strojarstva i brodogradnje nastup je omogućila tvrtka Herz d.o.o. pod čijim su pokroviteljstvom osvojili 7. mjesto!
Znanstvena radionica/ljetna škola NUMAP-FOAM
Međunarodna znanstvena radionica/ljetna škola 'Numerical Modelling of Coupled Problems in Applied Physics with OpenFOAM (NUMAP-FOAM)' održat će se od 22. kolovoza do 2. rujna 2016.  Tradicionalno, škola okuplja doktorande i znanstvenike s uglednih EU, hrvatskih te drugih inozemnih istraživačkih institucija. Broj polaznika je ograničen. Više informacija dostupno je na web stranici OpenFOAM Summer School 2016
Trajni otvoreni poziv: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“
Objavljen je Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je otvoren od 4.5.2016. do 31.12.2019. godine. Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci u razdoblju od travnja 2017. do ožujka 2018. godine. Rok za predaju prijava je 31. kolovoza 2016. godine. Detaljne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Tomislav Pukšec dobitnik Nagrade za mlade znanstvenike "Vera Johanides"
Dr. sc. Tomislav Pukšec dobitnik je Nagrade za mlade znanstvenike "Vera Johanides" za 2015. godinu, koju dodjeljuje Akademija tehničkih znanosti Hrvatske u znak priznanja za ostvareni zamjetan osobni znanstveni i stručni napredak te zapaženi doprinos u području koje istražuje. 
Čestitamo!
Robert Keser diplomirao na FSB-u i dobio posao u momčadi Formule 1
Robert Keser prije mjesec dana je diplomirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, a ovoga tjedna počinje raditi u momčadi Formule 1 Scuderia Toro Rosso. Članove tima za numeričku dinamiku fluida i proračun aerodinamike bolida oduševio je njegov diplomski rad "Blok spregnuti algoritam za modele turbulencije s dvije jednadžbe" te je dobio poziv na šestomjesečno stažiranje u tvornici u Faenzi. 2014. za stažiranje se prijavilo 70 tisuća inženjera, a primljeno ih je svega 4. Robertovu priču pročitajte u današnjem izdanju Jutarnjeg lista (prilog).
Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2016. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 14. rujna 2016. godine. Više informacija o individualnim stipendijama MSCA dostupno je na stranicama Portala za sudionike (ovdje) te na stranicama Europske komisije (ovdje). Vodič za prijavitelje nalazi se u privitku. 
SDEWES Centre nagrađuje najbolje diplomske radove
Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša (SDEWES Centre) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje raspisuje natječaj za nagrađivanje diplomskih radova studenata UNIZAG FSB-a iz područja održivog razvoja energetike, voda i okoliša. Pravo prijave imaju svi studenti koji su diplomski rad obranili ili će ga tek obraniti u akademskoj godini 2015./2016. Prijave se šalju do 1. rujna 2016. godine. Više informacija i obrazac za prijavu nalaze se na internetskoj stranici SDEWES Centra.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940