Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
  
Tvrtka Pliva, članica Teva grupe, jedna od najvećih farmaceutskih kompanija u svijetu raspisala je natječaj za radno mjesto stručnjaka za planiranje proizvodnje. Više informacija nalazi se u privitku. Ponudu i životopis potrebno je dostaviti do 3. rujna putem linka.
Obzor 2020 - 3 nova natječaja Competitive Low-Carbon Energy
U okviru programa Obzor 2020 otvorene su 3 nove teme natječaja Competitive Low-Carbon Energy u području Sigurne, čiste i učinkovite energije. Europska komisija kroz ove pozive financirat će aktivnosti istraživanja i inovacija (RIA - Research and Innovation actions). Rok za prijavu prve faze projektnih prijedloga je 29. studenog 2016. godine.
Obzor 2020 - 6 novih natječaja Energy Efficiency
U okviru programa Obzor 2020 otvoreno je 6 novih tema natječaja Energy Efficiency u području Sigurne, čiste i učinkovite energije. Europska komisija kroz ove pozive financirat će aktivnosti inovacija (IA – Innovation action). Rok za prijavu projektnih prijedloga je 19. siječnja 2017. godine.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga za podršku razvoju Centara kompetencija
Objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga (sa modalitetom trajnog poziva) za podršku razvoju Centara kompetencija koji se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine. Poziv će biti otvoren do 18. listopada 2016. godine.
Rimac Automobili, tvrtka koja se bavi razvojem i proizvodnjom električnih vozila visokih performansi, pogonskih i baterijskih sustava, traži osobu za potvrđivanje/ocjenu sukladnosti dijelova, sklopova i uređaja vozila sa zahtjevima propisa o homologaciji. Prijave poslati na ovaj link. Više informacija nalazi se u privitku.
Prvi privremeni rezultati 1. kruga Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - otvoreni natječaji
Na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta otvoren je Natječaj za stipendije - The Matsumae International Foundation 2017. (rok za prijavu 31.8.2016.).
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu
Japanska zaklada Matsumae International Foundation objavljuje natječaj za stipendije za istraživački boravak u Japanu u trajanju od tri (3) do šest (6) mjeseci u razdoblju od travnja 2017. do ožujka 2018. godine. Rok za predaju prijava je 31. kolovoza 2016. godine. Detaljne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.
Natječaji za stipendije za studentsku razmjenu u ak.god. 2016./2017.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je natječaje za studentske razmjene u akademskoj godini 2016./2017. u okviru bilateralne međusveučilišne razmjene. Više informacija o uvjetima natječaja možete pronaći na web stranici Sveučilišta.
Natječaj za najbolji e-kolegij FSB-a u ak. godini 2015./2016.
Objavljen je Natječaj za dodjelu Nagrade za najbolji e-kolegij FSB-a za akademsku godinu 2015./2016. Prijave se zaprimaju e-mailom do 13. rujna 2016. godine. U privitku je tekst Natječaja i obrazac za prijavu e-kolegija na Natječaj.
Otvoren je poziv na natječaj za individualne stipendije za 2016. godinu u okviru Marie Sklodowska-Curie akcija. Natječaj je otvoren do 14. rujna 2016. godine. Više informacija o individualnim stipendijama MSCA dostupno je na stranicama Portala za sudionike (ovdje) te na stranicama Europske komisije (ovdje). Vodič za prijavitelje nalazi se u privitku. 
1. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak.god. 2016./17.
Sveučilište u Zagrebu objavilo je 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2016./17. Rok za prijavu je 15. rujan 2016. godine.
Javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2016. godini.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni poziv za financijsku potporu znanstvenim časopisima i časopisima za popularizaciju znanosti u 2016. godini. Rok za prijavu je 19. rujan 2016. godine.
Provedba upisa izbornih predmeta u akademskoj godini 2016./2017.
Upis izbornih predmeta u akademskoj godini 2016./2017. neće se provoditi pomoću obrazaca za upis izbornih predmeta koji su bili u uporabi prethodnih godina, već isključivo pomoću Studomata. Kvota pojedinog izbornog predmeta će se popunjavati prema redoslijedu obavljanja upisa studenata. Detalje i upute o provedbi upisa studenti će dobiti na svoje službene e-mail adrese.
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji strojarstva, brodgradnje i zrakoplovstva. Prijave za razredbeni postupak primaju se od 19. do 23. rujna 2016. Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang listi izrađenoj na temelju rezultata postignutih u razredbenom postupku od 26. do 30. rujna 2016. Tekst natječaja možete vidjeti u privitku.
Javna rasprava - Nacrt Prijedloga Pravilnika o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Nacrt Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Otvara se javna rasprava i savjetovanje s javnošću o Nacrtu Prijedloga Pravilnika o ustroju Fakulteta i radnih mjesta Fakulteta strojarstva i brodogradnje i Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
Javna rasprava otvorena je do 12. rujna 2016. godine, do 12,00 sati.
Nacrti prijedloga Pravilnika su razmatrani i usuglašeni na Proširenom kolegiju Dekana i na Povjerenstvu za statut i opće akte.
Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje obrazložene primjedbe i prijedloge na nacrte prijedloga Pravilnika, na adresu: savjetovanje@fsb.hr (s naznakom za koji pravilnik).
Pristigle primjedbe i prijedlozi bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta i priopćeni na Proširenom kolegiju Dekana i na sjednici Fakultetskog vijeća, s obrazloženjima za sve one primjedbe i prijedloge koji neće biti prihvaćeni.
Godine 2016., Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u sklopu programa 2007.–2013., započela je prva faza projekta "Opremanje regionalnog centra za laboratorijska istraživanja u hidromehanici", odnosno izrada projektne dokumentacije projekta ORCHID. Osnovne informacije o projektu nalaze se na web stranicama fakulteta www.fsb.unizg.hr/orchid.
Thomson Reuters prodaje 'Intellectual Property & Science Business', u čijem je sastavu i 'Web of Science'. Više o tome u njihovoj izjavi.
U okviru natječaja HEP-a Svjetlost na zajedničkom putu projekt pod naslovom HEPi Bicikl čija je voditeljica Ankica Đukić odabran je za sufinanciranje. Na natječaj je pristiglo ukupno 1237 prijava od kojih je 360 izabrano za sufinanciranje.
Novo radno vrijeme Indeks porte
Drage studentice i studenti, Indeks porta će raditi do petka 15.7. po novom radnom vremenu od 9 do 12 sati.
Molimo Vas da svoje indekse preuzmete prije tog datuma ukoliko će Vam trebati tijekom ljeta!
Stojimo Vam na raspolaganju ako svoj indeks trebate poslati na upis ocjene ili potpis. Podsjećamo, obrazac možete ispuniti osobno ili mailom.
Više informacija možete pronaći na https://www.fsb.unizg.hr/iportal/.
Vaša Indeks porta
Natječaj za upis nove generacije doktoranada i sveučilišnih specijalista akademske godine 2016./2017.
Objavljeni su natječaji za upis nove generacije doktoranada i sveučilišnih specijalista za akademsku godinu 2016/2017. Tekst natječaja nalazi se u privitku.
Izdavaštvo FSB-a
Prema podacima Science Citation Report Thomson-Reutersa i prema Scimago Journal & Country Rank dva časopisa u uzdanju FSB-a su indeksirana u 2015. godini čime potvrđuju status značajnih međunarodnih znantvenih publikacija.
Časopis Transactions of FAMENA: Web of Sciences ImactFactor=0.317; kvartile Q4 u kategorijama Mechanical sciences i Q4 Materials science, multidisciplinary.
Časopis Brodogradnja: Web of Sciences ImactFactor=0.312; kvartila Q3 u kategoriji Marine engineering.
Časopis Transactions of FAMENA: ScimagoJournalRanking SJR=0.271, H indeks=7; kvartila Q3 u kategoriji Mechanics of materials.
Časopis Brodogradnja: SJR=0.257, H indeks=7; kvartile-Q3 u kategorijama Mechanical Engineering i Q3 Ocean Engineering.
Prof. emeritus Kalman Žiha
Hrvatsko vojno učilište „Dr. Franjo Tuđman“ pokrenulo je novi znanstveni časopis, Strategos. U Strategosu se objavljuju izvorni znanstveni radovi, pregledni radovi, stručni radovi i prethodna priopćenja koja tematski pokrivaju širok raspon interdisciplinarnih znanstvenih istraživanja vezanih uz vojnu, obrambenu i sigurnosnu problematiku. Jedan je od glavnih ciljeva časopisa  potaknuti znanstveno utemeljenu raspravu o vojnoj, obrambenoj i sigurnosnoj problematici. Časopis će objavljivati radove na engleskom i hrvatskom jeziku, a radi međunarodne vidljivosti preferira članke na engleskom. Web stranice su trenutno u izradi. Krajnji rok za predaju cijelog rukopisa, za prvi broj, je 30. listopada 2016. godine. Ukoliko odlučite poslati vaš rad za prvo izdanje časopisa preliminarni naslov i sažetak treba poslati do 27. lipnja 2016. na e-mail adresu editor.strategos@morh.hr. Prvi broj će biti publiciran okvirno u travnju 2017. Upute autorima u prilogu. 
Ankica Đukić izradila prvi hrvatski bicikl na vodik
Prvi hrvatski bicikl na vodik izrađen je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Laboratoriju za energetska postrojenja, a izradila ga je Ankica Đukić. Uskoro će biti organizirano i javno predstavljanje H2 bicikla na Fakultetu, a za sada malo više možete pročitati u članku pod naslovom Biciklom na vodik u energetsku strategiju na blogu HRT-a.
Čestitamo Ankici na velikom uspjehu!
Trajni otvoreni poziv: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“
Objavljen je Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“, financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je otvoren od 4.5.2016. do 31.12.2019. godine. Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
SDEWES Centre nagrađuje najbolje diplomske radove
Međunarodni centar za održivi razvoj energetike, voda i okoliša (SDEWES Centre) u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, Fakultetom strojarstva i brodogradnje raspisuje natječaj za nagrađivanje diplomskih radova studenata UNIZAG FSB-a iz područja održivog razvoja energetike, voda i okoliša. Pravo prijave imaju svi studenti koji su diplomski rad obranili ili će ga tek obraniti u akademskoj godini 2015./2016. Prijave se šalju do 1. rujna 2016. godine. Više informacija i obrazac za prijavu nalaze se na internetskoj stranici SDEWES Centra.
Zlatni put otvorenog pristupa znanstvenim informacijama iznjedrio je mnoge nove on-line izdavače časopisa. Plaćanje pretplate na časopise zamijenili su modelom naplate autorima/institucijama za objavljivanje radova. To nije sporno ako rad prije objavljivanja prolazi kvalitetan recenzentski postupak. No, pojavili su se izadavači "predatori" kojima je jedini cilj povećanje vlastitog profita. Iskoristili su model naplate autorima za objavljivanje rada u slobodnom pristupu no bez kvalitetnog, ili ikakvog, recenzentskog postupka. Da biste izbjegli "predatorske" izdavače i časopise, prije nego rad pošaljete i platite za njegovo objavljivanje provjerite popis takvih izdavača i časopisa.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940