Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za konstruiranje i razvoj proizvoda
RIIG-1., 2. i .3 ponavljanje kolokvija-raspored 17/18
RIIG-REZULTATI  3.KOLOKVIJA-3 I 4 SIJECANJ 2018
RIIG-rezultati 2. kolokvija održanog 11., 13. i 14.12.2017.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940