Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za zaštitu materijala
Kolegij Osnove tehnologije B- brodari- ak.god. 2018/2019- predavanja i vježbe iz Površinske zaštite
Predavanja i vježbe iz dijela Površinske zaštite održavaju se u Laboratoriju za zaštitu materijala. Predavanja počinju u srijedu, 24.04. od 08.30-10.00 sati, a vježbe u četvrtak, 02.05. od 11-12 sati. Predmetni nastavnik: doc.dr.sc. Ivan Stojanović
Popis ispitnih rokova nalazi se u privitku.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940