Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za elemente strojeva i konstrukcija
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati ispita iz EKIII
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati ispita iz EKI, IA,IB
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati ispita iz ES-B i ES-Z
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati ispita iz EKII, IIA, IIB i IIC
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati ispita iz ES-B i ES-Z
Ispitni rok 18.7.2017.obavijest za ispit pred Povjerenstvom-24. i 26. 7.17.-raspored
Ispit pred Povjerenstvom će biti održan u ponedjeljak, 24.7.17. i u srijedu,26.7.17. (od 8,00 sati na dalje), a prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen
Ispitni rok 18.7.2017.-numerički dio ispita će biti u utorak, u 8,00 sati. rezultati ispita iz TO i PSK
Ispitni rok 18.7.2017.-numerički dio ispita će biti u utorak, u 8,00 sati. rezultati ispita iz TO i PSK
Raspored sjedenja za teorijski dio ispita 21.07.2017. 
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati numeričkog dijela ispita iz EKIII
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati numeričkog dijela ispita iz EKIA
Ispitni rok 18.7.2017.-rezultati numeričkog dijela ispita iz EKI i EKIB 
Obavijesti
Rezultati ispita

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940