Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za elemente strojeva i konstrukcija
Ispitni rok 22.01.2018.- raspored za ispit i 2. kolokvij iz kolegija Katedre za elemente strojeva i konstrukcija
Ispitni rok 22.01.2018.- raspored za ispit i 2. kolokvij iz kolegija Katedre za elemente strojeva i konstrukcija
EKIII-rezultati 1. kolokvija održanog 19.12.2017.
EK, ES-B, ES-Z- raspored sjedenja za 2. kolokvij u sklopu ispita 22.1.18.
RIIG-1., 2. i .3 ponavljanje kolokvija-raspored 17/18
RIIG-REZULTATI  3.KOLOKVIJA-3 I 4 SIJECANJ 2018
EKI-IA-IB- rezultati 1. kolokvija održanog 8.12.17.
RIIG-rezultati 2. kolokvija održanog 11., 13. i 14.12.2017.
EKI-IA-IB-2017-18 Pravila polaganja putem kolokvija 
Raspored dežurstava demonstratora za vrijeme trajanja zimskog semestra ak. god. 2017./2018.
rezultati teorije
Ostale kategorije

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940