Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za ljevarstvo
Uvid u kolokvij je u ponedjeljak, 3. 12. 2018., u 10 sati, u Laboratoriju za ljevarstvo.
Uvid u zadaće je u ponedjeljak, 26. 11. 2018. u sobi B2 208, u 11 sati.
Raspored održavanja vježbi kolegija Ljevarstvo i prerada polimera (dio Ljevarstvo)
Raspored održavanja vježbi kolegija Ljevarstvo i prerada polimera (dio Ljevarstvo) u akademskoj godini 2018./19.     Ljevarstvo i prerada polimera (dio Ljevarstvo) Kolokvij 22.11., 17.1. četvrtak   Srijeda, 10:00-12:00 2-proinž-1 24.10. 07.11. 14.11. 28.11. 12.12. 02.01. labljev Srijeda, 14:00-16:00 2-proinž-2 24.10. 07.11. 14.11. 28.11. 12.12. 02.01. labljev Četvrtak, 10:00-12:00 2-proinž-4 25.10. 08.11. 15.11. 29.11. 13.12. 03.01. labljev Četvrtak, 14:00-16:00 2-proinž-3 25.10. 08.11. 15.11. 29.11. 13.12. 03.01. labljev   Pohađanje vježbi je obavezno. Jedan izostanak se može nadoknaditi u dogovoru s asistentima koji će držati vježbe.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940