Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za preradbu polimera i drva
U prilogu je jezični savjetnik koji može pomoći prilikom pisanja studentskih radova uz pridržavanje uputa za pisanje seminarskih, završnih i diplomskih radova FSB-a i Katedre za preradu polimera (također objavljene na ovoj stranici).
U prilogu su navedene upute za pisanje studentskih radova. 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940