Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za preradbu polimera i drva
Vježbe izbornog kolegija Prerada polimera
Vježbe izbornog kolegija Prerada polimera održavat će se petkom od 13 do 15 sati, u crtaonici S6, u sljedećim terminima: 23. 11. 2018., 30. 11. 2018., 7. 12. 2018., i 14. 12. 2018.
Raspored održavanja vježbi kolegija Ljevarstvo i prerada polimera (dio Prerada polimera)
Pohađanje vježbi je obavezno. Jedan izostanak se može nadoknaditi u dogovoru s asistentima koji će držati vježbe.   Ljevarstvo i prerada polimera (dio Prerada polimera) Kolokvij 13.11., 15.1.   Srijeda, 10:00-12:00 2-proinž-1 10.10. 17.10. 21.11. 05.12. 19.12. 08.01. S-6 Srijeda, 14:00-16:00 2-proinž-2 10.10. 17.10. 21.11. 05.12. 19.12. 08.01. S-6 Četvrtak, 10:00-12:00 2-proinž-4 11.10. 18.10. 22.11. 06.12. 20.12. 09.01. S-6 Četvrtak, 14:00-16:00 2-proinž-3 11.10. 18.10. 22.11. 06.12. 20.12. 09.01. S-6
U prilogu je jezični savjetnik koji može pomoći prilikom pisanja studentskih radova uz pridržavanje uputa za pisanje seminarskih, završnih i diplomskih radova FSB-a i Katedre za preradu polimera (također objavljene na ovoj stranici).
U prilogu su navedene upute za pisanje studentskih radova. 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940