Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za tehničke strane jezike
Prvi kolokvij iz kolegija Poslovne komunikacijske vještine na engleskome jeziku održat će se u četvrtak, 6. prosinca 2018. godine u 16 sati, soba S-19.
U prilogu možete vidjeti termine konzultacija svih nastavnica Katedre za tehničke strane jezike.
U prilogu se nalaze termini redovnih i izvanrednih ispitnih rokova za kolegije Katedre za tehničke strane jezike.
Demonstratorica na Katedri za tehničke strane jezike
Studenti koji trebaju pomoć u savladavnju gradiva iz kolegija Tehnički engleski jezik I-IV mogu se obratiti demonstratorici Katedre za tehničke strane jezike na e-mail markovic.lucija32@gmail.com 

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940