Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Zavod za tehničku mehaniku
Turnusi (predavanja i vježbe) iz kolegija Mehanika II i Nauka o čvrstoći, ak. god. 2016./2017.
Turnusi (predavanja i vježbe) iz kolegija Mehanika II i Nauka o čvrstoći, ak. god. 2016./2017.
Raspored redovitih i izvanrednih ispitnih rokova Zavoda za tehničku mehaniku za ak. god. 2016./2017.
Upute za pristupanje ispitu
Redoslijed polaganja ispita predmeta Zavoda za tehničku mehaniku
Obavijest studentima koji su po drugi put upisali kolegije Mehanika I, Mehanika II i Nauka o čvrstoći
Tlocrt dvorana za sjedenje na pismenim ispitima Zavoda za tehničku mehaniku

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940