Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za tehničku termodinamiku
Obavijest o odfržavanju dopunske vježbe i predavanja iz kolegija Uvod u termodinamiku nalazi se u privitku.
Drugi kolokvij iz Osnova termodinamike A
Drugi kolokvij iz kolegija "Osnove termodinamike " obuhvaća gradivo od Prijenosa topline do zaključno s Izmjenjivačima topline.
Riješeni zadaci iz područja izgaranja za kolegij Uvod u termodinamiku nalaze se u privitku.
Drugi kolokvij iz Uvoda u termodinamiku - obavijest
Obavještavaju se studenti da će drugi kolokvij, koji će se održati 24. siječnja 2017., iz kolegija „Uvod u termodinamiku“ obuhvaćati gradivo od uključivo kružnih procesa s realnim tvarima do uključivo izmjenjivača topline. Usmeni dio ispita obuhvaća cijelo gradivo što uključuje i područje izgaranja.
Primjeri drugog kolokvija iz Osnova termodinamike A
U prilogu se mogu naći primjeri drugog kolokvija iz kolegija "Osnove termodinamike A".
U prilogu se mogu naći riješeni zadaci iz kolegija "Osnove termodinamike" koji se nisu stigli napraviti na vježbama.
U privitku se nalaze važeća pravila i obavijesti za pohađanje vježbi iz kolegija "Termodinamika I", "Termodinamika II", "Uvod u termodinamiku" i "Osnove termodinamike A".
U privitku se nalaze važeća pravila i obavijesti za polaganje pismenog dijela ispita putem kolokvija iz kolegija "Termodinamika I", "Termodinamika II", "Uvod u termodinamiku" i "Osnove termodinamike A"
Raspored ispitnih rokova za ak. god.2016./2017.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940