Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt  

 
   Katedra za tehničku termodinamiku
Drugi kolokvij iz Termodinamike materijala održat će se 05.05.2017. u 11:00 sati, dvorana A
Drugi kolokvij iz Termodinamike materijala održat će se 05.05.2017. u 11:00 sati, dvorana A
Dodatni usmeni ispit iz Osnova termodinamike A održat će se u petak, 28.04.2017. s početkom u 11:00 sati, soba 501 za slijedeće studente: Horvat Filip, Lucijetić Kristijan, Tomić Raimond Ruben, Tomić
Dodatni usmeni ispit iz Osnova termodinamike A održat će se u petak, 28.04.2017. s početkom u 11:00 sati, soba 501 za slijedeće studente: Horvat Filip, Lucijetić Kristijan, Tomić Raimond Ruben, Tomić Zoran, Vulinović Tomislav i Zrilić Josip. Negativne zadaće mogu se pogledati u srijedu, 26.04.2017. u 12:00 sati, soba 501
Obavijest o postupku prijave i terminima dostupnosti domaćih zadaća iz Termodinamike 2 nalazi se u privitku.
Termini za demonstrature u ljetnom semestru ak.god. 2016/2017
Obavijest o promjeni termina vježbi iz Termodinamike II
Raspored predavanja u ljetnom semestaru ak.god.2016/2017
U privitku se nalaze važeća pravila i obavijesti za pohađanje vježbi iz kolegija "Termodinamika I", "Termodinamika II", "Uvod u termodinamiku" i "Osnove termodinamike A".
U privitku se nalaze važeća pravila i obavijesti za polaganje pismenog dijela ispita putem kolokvija iz kolegija "Termodinamika I", "Termodinamika II", "Uvod u termodinamiku" i "Osnove termodinamike A"
Raspored ispitnih rokova za ak. god.2016./2017.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940