Prijava  ·   Webmail  ·   Kontakt   
   Katedra za tehničku termodinamiku
U privitku se nalaze važeća pravila i obavijesti za pohađanje vježbi iz kolegija "Termodinamika I", "Termodinamika II", "Uvod u termodinamiku" i "Osnove termodinamike A".
U privitku se nalaze važeća pravila i obavijesti za polaganje pismenog dijela ispita putem kolokvija iz kolegija "Termodinamika I", "Termodinamika II", "Uvod u termodinamiku" i "Osnove termodinamike A"
Raspored ispitnih rokova za akademsku god. 2017./2018.

 ARHIVA VIJESTIFakultet strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, 10002 Zagreb, p.p. 102, Croatia
MB 3276546; OIB: 22910368449; PIC: 996827485; IBAN: HR4723600001101346933, tel: +385 1 6168 222, fax: +385 1 6156 940